Kendelse mod Aalborg Kommune i årelang kamp mellem lodsejere i Lille Vildmose og kommunen. Lodsejerne har fået ret på alle punkter. Lodsejergruppen overvejer nu yderligere retslige tiltag.

Overtaksationskommissionens er kommet med sin kendelse om Aalborg Kommunes årelange groteske kamp mod lodsejere i Lille Vildmose. Lodsejerne fik ret på alle punkter. Lodsejerne er dermed frikendt for alle anklager. De har ikke begået ulovligheder og skulle dermed have haft lov til frit at færdes på egen jord, siger talsmand for lodsejerne, Preben Clausen.

Aalborg Kommune har til gengæld fået en næse af dimensioner. I loven står der klart, at alle økonomiske forhold skal være endelig afklarede, inden et projektarbejde må begynde. Det var ikke tilfældet i sagen i Lille Vildmose, skriver gruppen af lodsejere i en pressemeddelelse.

- Aalborg Kommune har endnu engang taget fejl. Vi har nu dokumentation for, at kommunen uberettiget har taget vores jord og har fremsat beskyldninger mod os, siger en gruppe både lettede og glade lodsejere i Lille Vildmose, med Hanne Houmann Jensen og Preben Clausen, som talsmænd, efter de har fået ret i Overtaksationskommissionen på alle punkter i den årelange sag om erstatning for Aalborg Kommunes annektering af deres jord.

Overtaksationskommissionen har besluttet, at kommunen skal betale 27.000 kroner pr. hektar til lodsejerne. Det giver i alt lidt mere end fire millioner kroner i erstatning, skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kommunen udførte et naturprojekt lang tid, inden de havde retmæssig adgang til jorden - og nægtede i forbindelse med arbejdet lodsejerne adgang til deres egen jord. Begrundelsen fra rådmand Hans Henrik Henriksen (S) for den hårdhændede fremfærd har blandt andet været, at projektet var støttet af EU og for at få de 42 millioner kroner skulle projektet være færdigt inden årsskiftet 2019-20. Den argumentation holder ikke. Rådmanden har også ved flere lejligheder talt om lodsejernes ulovligheder. Den argumentation holder heller ikke. Men arbejdet med naturgenopretningsprojektet fortsatte.

Kommunen fik politibeskyttelse til arbejdet - og lodsejerne, det gælder blandt andre Hanne Jensen og Preben Clausen, blev flere gange tvunget væk fra deres jord og flere gange taget med på Politistationen.

- Det har været en meget hård oplevelse. Det har tæret på vores retsfølelse, siger Hanne Jensen.

rich-media-1
20. oktober 2019 blev 33 mand anholdt og ført til Aalborg politigård i salatfad og med blå blink, fortæller r Hanne Jensen. Privatfoto.

Sejren var ventet

Det kommer ikke bag på lodsejerne og deres talsmænd, at de vandt. - Det er jo vores ejendomsret, vi kæmper for, siger Hanne Jensen og Preben Clausen tilføjer:

- Det, der kommer bag på os er, at der skal en årelang kamp mod kommunen for at få stadfæstet retten til egen jord. I den kamp har politiet optrådt som kommunens forlængede arm - og har forulempet mange af lodsejerne. Det har skabt stor vrede og bitterhed. Så glæden over næsen til kommunen er stor, siger Preben Clausen.

Magtmisbrug

Også Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug glæder sig over kendelsen.

- Selvfølgelig skulle lodsejerne vinde. Det har været en helt urimelig overmagt, de har været op imod - hvor kommune og politi har gjort fælles front mod lovlydige borgere. Det har været en forfærdende oplevelse af magtmisbrug, siger Flemming Fuglede Jørgensen, der også blev taget med på politistationen efter et besøg i oktober måned, hvor hundredvis af landmænd besøgte mosen i solidaritet med lodsejerne.

Ikke mål med værditabet

Det er en stor glæde for lodsejerne at vide, at de har fået ret - og har haft ret hele vejen igennem deres kamp. Aalborg Kommune er for 3. gang blev underkendt i erstatningsspørgsmålet. De har påstået hele erstatningsspørgsmålet blev afgjort i 2007. Det er forkert.

Men erstatningen er ikke, hvad lodsejerne kæmpede for.

- Den tilkendte erstatning er for lille, det er jo jord, der stadig indgik i landbrugsdriften, siger Hanne Jensen og Preben Clausen samstemmende