Landbrugsstyrelsen forventer ikke at nå målet om at udbetale alle plejegræs- og økologitilskud seneste 30. juni.

Landbrugsstyrelsen har nu udbetalt tilskud til plejegræs på cirka 93 millioner til cirka 3.900 landmænd, svarende til 84 procent af ansøgerne, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen har udbetalt tilskud til cirka 87 procent af sagerne om økologisk arealtilskud, det vil sige, at der er udbetalt tilskud til cirka 3000 landmænd, der tilsammen har fået udbetalt cirka 259 millioner kroner.

- Desværre står det nu klart, at vi ikke kan nå at udbetale tilskud til de resterende sager inden 30. juni. For begge ordninger forventer vi først at have udbetalt de sidste tilskud inden udgangen af 2020, skriver Landbrugsstyrelsen.

Det skyldes blandt andet, at de resterende sager på plejegræs skal behandles manuelt. Det gælder derudover for begge ordninger, at en række sager er ramt af IT-fejl, hvilket gør dem mere komplekse at behandle end forventet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi beklager den ærgerlige forsinkelse. Vi er klar over, at tilskuddene betyder meget for den enkelte landmands økonomi, og vi arbejder hårdt for at have udbetalt tilskuddene hurtigst muligt, skriver Landbrugsstyrelsen.

- Vi forventer at blive færdige senest 30. juni med at udbetale på de øvrige miljøordninger som for eksempel fastholdelses- og MVJ-ordningerne, når der ses bort fra enkelte problemsager.

Udskydelse

Ansøgningsperioden for nye tilsagn om økologisk arealtilskud samt pleje af græs- og naturarealer med start 1. september 2020 var planlagt til 10. august - 30. september.

Landbrugsstyrelsen rykker dog ansøgningsrunden til det sene efterår. De informerer om den præcise ansøgningsperiode på et senere tidspunkt. Udskydelsen skyldes, at de vil sikre, at ansøgningsskemaet til at søge nye tilsagn fungerer bedst muligt.

- Hvis du vil søge nyt tilsagn om økologisk arealtilskud med start 1. september 2020, skal du være opmærksom på, at din bedrift skal være autoriseret til økologisk jordbrug, og tilsagnsarealerne skal være omlagt fra denne dato, skriver Landbrugsstyrelsen.