Landbrugsstyrelsen opfordrer til at sætte fokus på det internationale år for plantesundhed.

Med stigende rejseaktivitet og øget handel mellem lande stiger risikoen for at få indslæbt alvorlige planteskadegørere til nye områder, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Klimaændringerne og varmere temperaturer gør, at flere skadedyr og sygdomme kan overleve og sprede sig i lande, hvor det ikke var muligt tidligere - også i Danmark.

Her kan et udbrud af en alvorlig skadegører få store konsekvenser for vores natur og vores planteproduktion.

FAO, som er FN's organisation for fødevare- og landbrugsprodukter, anslår, at op til 40 procent af verdens fødevareafgrøder går tabt på grund af skadedyr og sygdomme årligt, og at landbrugsproduktionen skal stige cirka 60% frem til 2050 for at mætte en større og generelt rigere befolkning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Da planterne samtidig producerer 98% af den ilt vi indånder, har FN erklæret 2020 som det internationale år for plantesundhed (IYPH/International Year of Plant Health).

Målet er inspirere folk til at lære mere om plantesundheden og bidrage til at forhindre, at skadelige dyr og sygdomme spreder sig. Der er brug for, at alle bidrager til at formidle budskabet bag IYPH 2020, skriver Landbrugsstyrelsen.