Over 98 procent af de læggekartoffelarealer, som Landbrugsstyrelsen har kontrolleret, er fri for det alvorlige skadedyr kartoffelcystenematoden, som sætter sig på kartoffelplantens rødder og kan reducere udbyttet med op til 60 procent.

Igen i år er der grobund for sunde, danske læggekartofler, der i de kommende år kan give lækre kartofler på tallerkenerne i både Danmark og Europa.

Siden efteråret har Landbrugsstyrelsen taget prøver fra samtlige marker, hvor der skal dyrkes læggekartofler i 2020. I alt har 4.326 jordprøver været igennem laboratoriet, og mere end 98 procent af dem kom igennem testen uden fund afkartoffelcystenematoder, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Landbrugsstyrelsen kontrollerer årligt alle de marker, der skal bruges til at dyrke læggekartofler. Det sker for at sikre, at der ikke findes kartoffelcystenematoder i jorden, som ville kunne spredes til andre marker, når læggekartoflerne sælges.

Suger næring

Nematoderne sætter sig på kartoffelplantens rødder og suger næring ud af planten, så den sætter færre og mindre kartoffelknolde, og dermed giver et lav udbytte.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi holder særligt godt øje med kartoffelcystenematoden, da det er en karantæneskadegører i EU, og fordi den kan spredes til andre marker og private haver, hvis man lægger inficerede kartofler i jorden. Men vigtigst er nok, at nematoderne kan være uhyggeligt mange år i jorden, op til 20 år. I den tid kan man ikke dyrke læggekartofler i den inficerede mark, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Kristine Riskær.

- Marker, der er fri for kartoffelcystenematoder, giver flere kartofler og er en betingelse for den danske produktion og store eksport af læggekartofler. Derfor har vi testet alle de 6.066 hektar, hvor der skal dyrkes læggekartofler i år, og mere end 98 procent af markerne er frie for kartoffelcystenematoder, siger Kristine Riskær.

Mikroskopisk rundorm

Kartoffelcystenematoden, der også kaldes kartoffelål, er en mikroskopisk rundorm, som angriber kartoffelplanternes rødder. I alvorlige tilfælde kan nematoden reducere udbyttet fra en kartoffelplante med op til 60 procent. Hvis først der er kartoffelcystenematoder i jorden, kan de være svære at komme af med igen. Bekæmpelsen af karantæneskadegørere som disse nematoder strækker sig over flere år.

40 procent til eksport

Hvert år sendes en stor del af de danske læggekartofler til udlandet, og denne eksport er vigtig for de danske kartoffelavlere. Af de 102.300 tons læggekartofler, der blev produceret i Danmark i 2018, blev omkring 40 procent eksporteret til resten af verden.

- En stor del af de læggekartofler, som vi dyrker i Danmark, eksporteres til andre lande og bliver dermed til spisekartofler på tallerkner i for eksempel Egypten, Algeriet og Italien. I EU er det et fælles plantesundhedskrav, at læggekartofler skal være dyrket i arealer, der er testet fri for kartoffelcystenematoder. Derfor betyder resultatet, at vi igen i år har gode forudsætninger for et godt dansk kartoffeleksportår, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Kristine Riskær.

Kontrollen af marker, hvor der skal dyrkes læggekartofler, er en af de kontroller, som Landbrugss­ty­rel­sen fortsat har udført under coronakrisen. Det skyldes dels, at den kunne udføres uden fysisk kontakt, dels fordi læggekartofler skal i jorden inden midten af maj.