Medlem af Det Dyretiske Råd opfordrer til udvikling af tekniske løsninger mod påkørsel af vildt under høsten.

Rådyrene skal væk fra markerne, fordi deres rålam typisk gemmer sig i det høje græs indtil de er et par uger gamle, hvor de er stærke nok til at kunne følge med flokken. Det betyder desværre, at rålammene er i fare, når græsset skal høstes.

Skræmmeposer placeret på pæle ude i marken er en gammel, men tidkrævende teknik. Poserne anbringes de steder, hvor der er observeret rålam, og hensigten er at få moderen til at fjerne sit lam.

TV2 Lorry har bragt et indslag om ægteparret Inge og Erik Christoffersen fra landbruget Freerslev Kotel. De har med held brugt skræmmeposer på deres marker, og metoden er gået i arv i familien.

Godt initiativ

TV2 Lorry har også talt med biolog Jes Aagaard, der er medlem af Det Dyreetiske Råd. Han mener, at poserne er et godt initiativ, men h åber på, at nye og mere tekniske løsninger kan afhjælpe problemet. Han opfordrer dog stadig til, at landmændene selv gør noget aktivt for at undgå påkørslerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

"Det har en effekt, at man gør noget, så det skal man endelig blive ved med. Jeg vil bare gerne opfordre til, at man forsøger at udvikle nogle metoder, som er mere moderne og mindre tidskrævende for den enkelte. Enten med infrarødt lys eller droner, som kan varsle, inden det er for sent," siger han til tv2lorry.dk.

Landbrugstyrelsen siger til mediet, at der er tale om et etisk problem, men at det også kan være en psykisk belastning for føreren af køretøjet og samtidig forringe foderværdien af afgrøden. Styrelsen har udgivet en guide til, hvordan man kan undgå påkørsler.