Landbrugsstyrelsen har ændret en række bekendtgørelser om planter og frø.

Ændringerne er en konsekvens af nye plantesundhedskrav, som blandt andet omfatter nye grænser for hvor mange af de såkaldte regulerede ikke-karantæneskadegørere (RNQP'ere), der må være.

Ændringerne omfatter blandt andet implementering af ny forsøgsordning vedrørende avlskontrol af markfrø og sædekorn. Det er igen muligt at foretage autoriseret avlskontrol af præbasisfrø og basisfrø, fordi EU-Kommissionen iværksætter en ny forsøgsordning. Muligheden udgik, da en tidligere EU-forsøgsordning ophørte i 2019.

Derudover skal anmeldelser af vinterhestebønne og vintermarkært fremover anmeldes senest 1. februar.

En virksomhed, der producerer og udvejer frø i Danmark til såning eller fører frø til såning ind i Danmark med henblik på salg, skal have en repræsentant i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udover de ændringer, der følger af ovenstående nye plantesundhedskrav, har bekendtgørelsen undergået en væsentlig omskrivning og omstrukturering.