De tre landbrugsselskaber DLG, Danish Agro og DLF er gået sammen om at etablere et proteinanlæg.

De tre centrale aktører på markedet for fremtidens produktion af lokalt producerede proteinkilderr - de andelsejede landbrugsselskaber DLG, Danish Agro og DLF - forener kræfterne.

Sammen vil de etablere et proteinanlæg, der skal producere koncentreret protein af kløvergræs og lucerne til økologisk foder, og på sigt også protein der kan indgå i fødevarer.

Projektet støttes af erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), som i efteråret gav tilsagn om et tilskud på op til 14 millioner kroner.

- Bæredygtighed er højt på dagsordenen i DLG, og derfor er det meget positivt, at vi på tværs af selskaberne kan forene kræfterne om dette projekt, hvor formålet er at skabe bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder og ejere i landbruget. Danske landmænd regnes blandt verdens bedste og mest bæredygtige, og vi skal som landbrugsselskaber bidrage med innovative løsninger, der gør dem i stand til at beholde førertrøjen, fortæller Kristian Hundebøll, koncernchef i DLG.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Projektet er i høj grad med til at understøtte udviklingen af proteinproduktionen i Danmark, og målet er, at vi kan erstatte nogle af de importerede proteiner med lokalt producerede proteinafgrøder, så vi på den måde kan bidrage til, at vi når målsætningen om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Jeg er glad for, at vi i Danish Agro er med til at bevæge landbruget i en endnu mere bæredygtig retning, supplerer Henning Haahr, koncernchef i Danish Agro.

Når projektet er etableret, vil det omfatte dyrkning af kløvergræs og lucerne på cirka 2.000 hektar, en central forarbejdningsenhed, der kan producere koncentreret protein, ensilage, græssaft og et restprodukt, der kan bruges til biogasproduktion. Det er planen, at der i alt skal produceres cirka 4.000 ton protein og 25.000 ton tørstof.

Kløvergræs med klimaprofil

I første omgang er det målet at lave protein baseret på økologiske afgrøder, der kan bidrage til yderligere at udvikle den økologiske produktion baseret på lokalt produceret protein.

- DLF's planteforædling er målrettet til at optimere udbytterne fra græsmarker og udnytte potentialet for grønt protein fra kløvergræs og lucerne. Flerårige foderafgrøder har en klima- og miljøprofil, der ligger helt i top, og kan vi med dette tiltag fremme en større anvendelse af disse afgrøder, er vi godt på vej til at hjælpe landbruget i den grønne omstilling, fortæller Truels Damsgaard, administrerende direktør i DLF.

De tre landbrugsselskaber vil stifte selskabet BioRefine Denmark A/S, som skal drive det grønne bioraffinaderi, hvor der vil blive udvundet protein fra kløvergræs og lucerne. Vagn Hundebøll, vicekoncerndirektør i DLG, bliver direktør i selskabet. Det er endnu ikke afgjort, hvor det nye bioraffinaderi skal ligge.

- Næste skridt er, at vi skal beslutte, hvor i Danmark vi vil etablere den grønne bioraffinaderi. Dernæst skal vi finde råvareleverandører og gå i forhandlinger med myndighederne om at få støtte til de områder, der skal udlægges til dyrkning, forklarer Vagn Hundebøll.