VAP-rapporten for perioden 2016-2018 giver ifølge Miljøstyrelsen ikke anledning til nye begrænsninger på brugen af pesticider, når de benyttes efter de gældende danske regler. 

Baseret på det nuværende samlede vidensgrundlag vurderer Miljøstyrelsen, at den godkendte anvendelse af de testede midler i VAP-overvågningen i perioden 2016-2018 ikke fører til uacceptabel udvaskning til grundvand, når de fastsatte begrænsninger overholdes, skriver Dansk Planteværn i en pressemeddelelse.

Det er konklusionen i præsentationen af VAP-rapporten den 20. maj. Vidensgrundlaget udbygges fortsat med yderligere test af azol-midler i VAP-markerne, da det ikke er fastslået, hvorfra påviste restkoncentrationer over kravværdierne hidrører.

Hos Dansk Planteværn er direktør Tanja Andersen tilfreds med, at undersøgelsen fra årene 2016-2018 viser, at brugen af planteværnsmidler på de danske marker fortsat vurderes at være forsvarlig.

- Med baggrund i resultaterne i den nye VAP-rapport er der ikke påvist nogen uacceptabel udvaskning til grundvandet forbundet med brug af planteværnsmidler i dansk landbrug, og det er virkelig stærkt, at vi i Danmark har et redskab, der baseret på videnskabelige undersøgelser, kan give os vished for, at de danske landmænd benytter pesticider ansvarligt, siger Tanja Andersen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Rapporten indikerer ifølge Tanja Andersen, at det danske overvågningssystem til sikring af grundvandet virker, og at vi er på forkant med udviklingen.

Danmark har allerede strammet reglerne for brug af de svampemidler, der i få tilfælde er fundet over kravværdierne i VAP-markerne, og vidensgrundlaget bliver løbende videreudviklet.

Og ifølge Tanja Andersen er det vigtigt, at vi hele tiden udbygger vores viden om effekten af plantebeskyttelsesmidler i anvendelse på markerne.  

- I den offentlige debat stilles der ofte spørgsmålstegn ved brugen af pesticider i landbruget, og her er det utrolig vigtigt, at myndighederne med den unikke danske VAP-model kan dokumentere, at der er styr på tingene, siger Tanja Andersen.

Danmark har som det eneste land i verden et måleprogram, der undersøger om godkendte sprøjtemidler kan spores umiddelbart under dyrkningslaget, skriver Dansk Planteværn i pressemeddelelsen.

I Dansk Planteværn bakker man op om en opfordring fra L&F og Danva til at udbygge systemet med yderligere to VAP-marker, ligesom en mark, der lige nu er på standby, igen kan blive taget i drift, så VAP-systemet kan give et endnu bedre overblik over eventuelle uønskede konsekvenser af brugen af planteværnsmidler i Danmark.