Danmarks største vidensbank med national flora og fauna er nu en realitet. På den nye hjemmeside sætter amatører og eksperter hinanden stævne og indsamler unik viden om danske dyr, planter og svampe til gavn for naturen og biodiversiteten.

Lige nu er naturen fyldt med forårstegn. Den første Gøg er ankommet, og man kan nu opleve arter som Nikkende Kobjælde, Grøn Busksommerfugl og Klokkefrø, skriver Naturbasen i en pressemeddelelse.

Registrering af arterne og deres levesteder har stor betydning for beskyttelsen af arterne og for hvordan naturen forvaltes. Samtidig kan tidspunktet de ses på, over en årrække, sige noget om ændringer i klimaet.

Derfor indberetter mange tusinde danskere deres observationer af dyr, planter og svampe i Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal. På den måde deler de både deres naturoplevelser med andre og er samtidig med til at indsamle viden, der benyttes til
forskning og forvaltning af naturen. Dette kaldes også borgerinddragelse eller Citizen Science.

Med den nye hjemmeside på www.naturbasen.dk opfylder artsportalen nu alle ønsker om funktionaliteter og social integration, hvor brugerene nu i højere grad kan interagere med hinanden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De mange brugerinteraktioner er med til at sikre en korrekt artsbestemmelse og validering af de indberettede observationer, og dermed gøres databasen så korrekt som muligt. skriver Naturbasen i pressemeddelelsen.

Hvis man ikke er en ørn til at bestemme arter, kan man på naturbasen.dk og med Naturbasens App få hjælp til artsbestemmelse. De mange informationer, som er tilgængelige på

Naturbasen, er også en hjælp, hvis man ønsker selv at bestemme arterne, før de indberettes. Eksempelvis findes der på både hjemmeside og App et leksikon med beskrivelser af mere end 3.600 arter og for mere en 20.000 arter er der billeder og udbredelseskort.

Naturbasen samarbejder med mere end 75 private organisationer og offentlige myndigheder som eksempelvis kommuner og nationalparker.

Derved sikres det, at de indsamlede data benyttes i miljøvurderinger og i naturforvaltningen.

Med den nye naturbasen.dk er det målet at give danskerne et redskab til en større naturhistorisk forståelse og et større kendskab til den danske biodiversitet, og samtidig at understøtte naturforvaltningen og forskningen i Danmark.