Rapsen står lige nu i fuld blomst, men ifølge de danske erhvervsbiavlere er der for få planteavlere, der har øje for de økonomiske muligheder i biernes bestøvning. 

- Rapsens fulde potentiale bliver langtfra udnyttet. Et fåtal af landmænd benytter sig nemlig af professionel bestøvning af bier i deres rapsmarker. 

Det mener Keld Erik Jørgensen, der er næstformand for Erhvervsbiavlerne. Han peger på, at der for landmanden ligger en fortjeneste i at lade honningbier bestøve rapsen.

Honningbier regnes for langt de vigtigste insektbestøvere af vinterraps, men planten bestøves også i mindre grad af humlebier, enlige bier og svirrefluer.

Raps er selvbestøvende og er dermed ikke afhængig af biers og andre insekters bestøvning. Desuden kan planten kompensere for manglende insektbestøvning ved at fortsætte med at sætte blomster til et tilstrækkeligt antal er bestøvet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men ifølge bialvsorganisationerne har både vinter- og vårraps gavn af insektbestøvning.

Keld Erik Jørgensen mener, at raps kan kvittere for bibestøvning med mellem 5 og 15 procent større udbytte for vinterraps.

- Ud over den direkte bestøvning løsner bierne også rapsblomstens pollen, som dermed - ved hjælp af vinden - nemmere kan bestøve andre rapsplanter, hvilket kan øge udbyttet endnu mere, siger Keld Erik Jørgensen.

Desuden er der andre gevinster ved insektbestøvning af raps. Blandt disse tæller bedre kvalitet.  Biavlerne peger på nyere forsøg, der viser, at raps modner hurtigere og mere ensartet, foruden at frøene får et højere indhold af olie. 

Der er økonomi i det

Hos biavlerne erkender man, at udlejning af honningbier til raps er et svært marked, og det kan være svært at overbevise landmændene om behovet for bestøvning. Samtidig mener biavlerne, at der er et stort potentiale, hvis det kan blive almindeligt at udsætte honningbier til raps.

"Vi kender til en landmand, der siger, at han ikke får noget ud af honningbiernes bestøvning af vinterraps, men som alligevel i 10 år fra omkring 2008-18 har haft bifamilier udsat hertil og hvert år betalt 30.-40.000 kr./60-80 ha for det," hedder det i hæftet "Bestøvningsbiavl," som er udgivet af Landbrug & Fødevarer og de samlede danske biavlsorganisationer.

I følge biavlerne mødes man også med det argument, at adgangen til rapsen er "betaling nok".  Biavlerne vil få et større udbytte af honning, ved at flytte bierne fra vinterbigården til rapsbestøvning. Det er dog ikke altid tilfældet, lyder det fra biavlerne.

Under alle omstændigheder skal en professionel biavler have penge for at flytte bier til bestøvning. Typisk koster det mellem 500 og 700 kr. per bistade alt efter om der er tale om økologisk eller konventionelt dyrket raps. Derudover er køreafstand og adgangsforhold også noget, som man skal tage højde for. Jo mere tidskrævende, jo dyrere. 

I følge biavlerne er der også en økonomisk gevinst for landmanden.

- Hvis man som et eksempel antager, at landmanden får 2,70 kr pr kilo rapsfrø vurderes den ekstra gevinst, som landmanden kan få del i, til at ligge på mellem 540 og 1.620 kr/ha., lyder det fra Keld Erik Jørgensen.

Kontakten mellem landmand og biavler kan ske på www.bestøverportalen.dk, der blev lanceret sidste år.