Landbrugsstyrelsen er lige nu i gang med udbetaling af økologitilskud, men flere af landets økologer venter fortsat på udbetalingen af plejegræs-tilskud, som Landbrugsstyrelsen forventer begynder i maj.

Henrik Østergaard Nielsen, Økologi- og planteavlskonsulent, Djursland Landboforening, har haft flere undrende økologiske landmænd i røret, som fortsat venter på udbetalingen af plejegræs-tilskud, skriver Djursland Landboforening.

Landbrugsstyrelsen var den 22. april 2020 ude at give en status på udbetalingerne. Pengene er på vej, og de forventer, at udbetalingen af plejegræs-tilskud begynder i starten af maj.

- I forhold til normalen, så er Landbrugsstyrelsen gevaldigt bagud. For nogle landmænd er der tale om rigtig mange penge, og det kan have store konsekvenser for økonomien. Men selvom Landbrugsstyrelsen i vores øjne er gevaldigt bagud, så er de faktisk ikke forpligtet til at være færdige med udbetalingerne før 30. juni, forklarer han.

Landbrugsstyrelsen er i gang med udbetalingerne og har lige nu udbetalt cirka 73,8 % af sagerne. Årsagen til de forsinkede udbetalinger findes i IT-afdelingen, hvor styrelsen har været udfordret med IT-systemerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Både Henrik Østergaard Nielsen og områdets landmænd undrer sig over, hvorfor Landbrugsstyrelsen ikke bare kan udbetale på forskud, når årsagen til den lange sagsbehandlingstid ligger hos dem, skriver Djursland Landboforening.

Landbrugsstyrelsen har været ude at forklare, at EU-reglerne fastsætter, at de først kan udbetale hele eller dele af tilskuddet til en landmand, når de har lavet den administrative kontrol af landmandens sag.

Den administrative kontrol bliver enten lavet automatisk eller af en sagsbehandler. Lige nu mangler de at lave den administrative kontrol for for eksempel plejegræs-sagerne, og derfor kan de ikke udbetale tilskuddet på forskud.