Ansøgningsrunden er forlænget, og du kan frem til 1. maj søge om tilskud til målrettede efterafgrøder eller alternativer.

Mange landmænd har allerede ansøgt om tilskud til ordningen målrettet kvælstofregulering, og cirka 77 procent  af indsatsbehovet er nu nået, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse. Du kan frem til den 1. maj søge om tilskud til målrettet kvælstofregulering.

Tjek dit fællesskema

På ansøgningssiden i dit fællesskema kan du tjekke, om du lever op til det vejledende indsatsbehov på din bedrift. Hvis du vil etablere flere målrettede efterafgrøder eller alternativer, kan du søge om det i fælleskemaet frem til 1. maj. Tilskuddet i den frivillige runde af målrettet kvælstofregulering er 500 kr. per ha efterafgrøder.

Forventer du ikke at bruge hele din gødningskvote i planperioden 2019/2020, kan du også indmelde en reduktion i gødningskvoten for denne planperiode, som kan modregnes i et eventuelt efterfølgende obligatorisk krav. Hvis du ikke indmelder kvotereduktion i den frivillige ansøgningsrunde, så vil muligheden for at opfylde et eventuelt obligatorisk krav ved hjælp af kvotereduktion kun være mulig som en reduktion i kvoten for planperioden 2020/2021.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hvis indsatsbehovet i dit kystvandopland ikke opfyldes

Det samlede indsatsbehov i 2020 er på ca. 373.000 hektar efterafgrøder. Lige nu er der søgt tilskud svarende til cirka 287.000 hektar efterafgrøder. Efter ansøgningsrunden ser vi på, om der er søgt tilskud til nok efterafgrøder og alternativer inden for hvert kystvandopland, skriver Landbrugsstyrelsen.

Det betyder også, at et eventuelt obligatorisk krav deles mellem de bedrifter, der ligger i kystvandoplandet. Du kan ikke få tilskud til et obligatorisk krav efter ansøgningsrunden, men du kan fratrække de hektar, som du har fået tilsagn om tilskud til i den frivillige ansøgningsrunde.