For at holde på fugten i den tørre jord, var der tæt trafik på Krenkerup Gods ved etableringen af vårafgrøderne.

Ligesom så mange andre steder på Lolland har Krenkerup Gods også haft brug for diesel og jern for at behandle den meget tørre lerjord forud for etablering af vårafgrøderne. På én af de sidste dage for etableringen af de sidste konventionelle vårafgrøder på det lollandske gods fangede Maskinbladet den tætte trafik i marken.

- Vi har valgt at lade køretøjerne kører så tæt som muligt for at bevare den smule fugt i jorden til en ordentlig etablering af kornet, fortæller Mathias Knudsen, godsinspektør hos Krenkerup Gods.

rich-media-1
Mathias Knudsen fortæller, at foråret 2020 også har givet lidt udfodringer på Krenkerup Gods på Lolland. Det vinterpløjet har været utroligt trøt, mens de arealer, som skal pløjes i foråret er utrolig fugtige.

Etableringen i foråret sker med 12 meter maskiner, hvor den vinterpløjet jord først får besøg af den 12 meter Horsch Joker discharve, dernæst nedfældes der gødning med den 12 meter Lemken harve, som har gødningsvognen monteret mellem bæltetraktoren og harven - fremstillet på Krenkerup Gods.

Derefter kommer tromlen med crossboard og laver den sidste behandling inden Kverneland-såmaskinen lægger kernerne i jorden.

- Det ser måske lidt voldsomt ud, men det er ganske effektiv overfor den meget tørre jord, som vi har haft udfordringer med i år, fortæller Mathias Knudsen.

rich-media-2
Den 12 meter Kverneland såmaskine har gjort tjeneste på Krenkerup Gods i over 10 år.

De økologiske kommer efter påsken

Mens de konvontielle afgrøder kom i jorden for et par uger siden, så er det knap 50 hektar af de økologiske, som er etableret.

- Vi har sået den økologiske havre, men mangler de økologiske roer, hestebønner og vårbyg, hvor der cirka er 40 hektar af hver afgrøde. I alt har Krenkerup Gods skulle etablere 600 hektar vårafgrøder fordelt på økologi og konventionelle ud af de i alt 1.800 hektar jord, som det lollandske gods driver.

rich-media-3
Krenkerup Gods har selv opbygget sættet til placering af flydende gødning.

Mathias Knudsen fortæller, at mens etableringen af afgrøderne i den vinterpløjede jord har været et spørgsmål om at holde på fugten, så er det den modsatte historie i de økologiske marker.

- Her skal vi pløje i foråret, men jorden er stadig så fugtigt, at vi har valgt at harve jorden først i 10-15 centimeter, for at tørre jorden lidt ud, inden vi pløjer jorden.

- Vi begynder efter påske med pløjningen af de økologiske marker, fortæller Mathias Knudsen.

rich-media-4
Den lille Fendt 820 sørger for den sidste finish inden Kverneland såmaskinen placerer kornet i jorden.