Grundvandet har ikke stået højere i mands minde end lige nu i Vestjylland, fortæller rådgiver.

Planterådgiver Erik Helbo Bjergmark fra Sagro har 27 års erfaring med planteavl, og han har aldrig tidligere set grundvandet stå så højt, som det gør i øjeblikket i Vestjylland. Der er opstået vådområder og søer, som ikke er set i mands minde, fortæller han.

Erik Helbo Bjergmark har området Ribe, Bramming og Esbjerg som sit distrikt. Det vestjyske område er det område i Danmark, der fik mest vand i februar måned.

- Man kan meget nemt blive snydt på sandet jord, når man kigger på sine marker. De kan se tørre og fine ud, men kun 10-20 centimeter under jordoverfladen står grundvandet og kan give store problemer med strukturskader ved gylleudbringning. Man risikerer simpelthen at synke i med de tonstunge gyllevogne, siger Erik Helbo Bjergmark.

Planterådgiveren anbefaler, at man venter med at bringe gyllen ud i det meget våde områder til efter såningen, når grundvandsstanden er faldet, og jorden er mere klar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Udbringning af gylle i veludviklede græsmarker bør vente til efter første slæt, fordi man ellers kan risikere, at få gyllerester med ind ved høst af første slæt, siger han.

Hvis man har vårbyg anbefaler planterådgiveren, at man etablerer vårbyggen nu og venter med gylleudbringning med slanger til efter såning, når jorden er klar til at blive kørt på.

I modsætning til de meget våde vestjyske marker, er arbejdet i marsken med gødning græs, vintersæd og vårsæd gået godt i gang i denne uge.

Seges Planteavl har gennem Landbrugsinfo udsendte enkle råd til udbringning i våde marker:

Hvis du er nødt til at køre, så følg gerne disse enkle råd.

- Undgå de mest vandmættede arealer.

- Undgå strukturskader.

- Sænk dæktrykket.

- Kør med halve læs.

- Brug, hvis muligt, udlægger- og dogwalk-systemer.

- Undgå afstrømning og påvirkning af vandmiljøer.

- Undgå udbringning på skrånende arealer.

- Undgå udbringning nær vandløb og søer.