Pyrolyse ved biogasanlæg er ikke alene kilde til bæredygtig og klimavenlig energi, men restproduktet fra pyrolysen, biokul, kan udover at binde kulstof også fungere som fosforgødning på marker.

Der er en stor opmærksomhed på klima og udledning af drivhusgasser fra landbruget, og det har i de seneste år øget fokus på måder at binde kulstof. En mulighed kan være at bruge såkaldt biokul (biochar), som kan øge jordens kulstoflager. Og det er langt fra den eneste fordel ved biokul, ifølge forskere fra Aarhus Universitet bringer biokullet nemlig en række vigtige næringsstoffer tilbage til jorden, så kommende afgrøder kan drage nytte af dem. Nu har seniorforsker Peter Sørensen og lektor Gitte Rubæk fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet sammen med forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet undersøgt, om det samme gælder for fosfor, skriver Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

- Fosfor er et vigtigt næringsstof for planter, og derfor fandt vi det relevant at undersøge, hvorvidt planterne vil kunne optage fosfor fra biokul, fortæller Peter Sørensen.

Fra restprodukt til næring i jorden

Biokul er forkullet restmateriale fra plante- eller dyrebiomasse fra pyrolyse eller termisk forgasning. I modsætning til biomasse fra plantemateriale, der ikke har været igennem en såkaldt gasification, så er biokul meget stabilt og omsættes ikke til CO2 før mange år efter, det er kommet i jorden. Det binder simpelthen kulstoffet, og det giver en betydelig klimaeffekt. En måde at nedbringe klimaudledningen fra landbruget kunne være at bruge blandt andet overskudshalm i pyrolyseanlæg og derved omdanne det til gas, energi og biokul til gødning og jordforbedring på markerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Biokul kan fungere som jordforbedring på markerne, da det tilføjer jorden en stabil tilførsel af kulstof. Det interessante for os i det her projekt, var at finde ud af, hvorvidt fosfor i biokullet er tilgængeligt for planterne, så det også kan fungere som gødning, fortæller Peter Sørensen.

Læs mere om de forskellige biomasser og undersøgelsen.