Til den kommende sæson er der anmeldt 5.827 hektar til avl af læggekartofler. Arealet er lidt mindre end sidste sæson.

Der er erfaring for, at der ofte bliver ansøgt om jordprøver på flere marker op til lægning af kartoflerne. Hvis I allerede nu ved at I skal bruge flere marker, så få dem anmeldt med det samme.

Vejret har de sidste uger været tørt, og der er sat ekstra mandskab på jordprøverne. Udtagning af jordprøver forventes gennemført medio uge 14 i de marker, hvor det har været muligt. Der har været marker med blank vand, hvor det ikke har været muligt at færdes. I den kommende tid vil der, hvis det er muligt, blive taget prøver fra disse marker, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Laboratoriet har sat ekstra ind med analyser, og arbejder med 1. maj som målsætning for de marker der på nuværende er anmeldt vil få analyseresultater.

Det er fortsat muligt at anmelde marker til avl af læggekartofler, og de tages i den rækkefølge de anmeldes. De sidst udtagne marker kommer bagerst i køen til analyser i laboratoriet. Dem, der endnu ikke har anmeldt må forvente senere svar, da vi som vanlig arbejder efter princippet først ind først svar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Marken skal være testet fri for kartoffelcystenematoder for, at avlen kan godkendes til læggekartofler. Det er avlerens ansvar, at marken er fri for nematoder inden der lægges opformeringsmateriale. Lægges kartofler før analysesvar foreligger, vil det være for egen risiko, hvis prøverne viser smitte med levende kartoffelcystenematoder i marken.