Nordsjællands Landboforening og fire kommuner er gået sammen i et fællesprojekt om at hjælpe agerhønen.

Nordsjællands Landboforening og de fire kommuner: Egedal, Fredensborg, Helsingør og Hillerød arbejder igen i år sammen om tiltag, der kan skabe forbedrede forhold for agerhøns i agerlandet, skriver Agrovi, Nordsjællands Landboforening i en pressemeddelelse. Indsatsen er koncentreret om etablering af faunastriber på private arealer. Agerhønen er gået tilbage i Danmark, og en faunastribe kan være det første skridt til at skabe bedre forhold for agerhøns i agerlandet.

Bedre betingelser

- Der indgår 10 forskellige planter i faunastriberne, og de er valgt ud fra et ønske om at skabe bedre betingelser for agerhøns. Agerhønen er tilknyttet agerlandet, og arten kræver områder, hvor der er adgang til urtefrø, insekter og åben vegetation, og denne biotop skabes der netop med faunastriberne, forklarer formand for Nordsjællands Landboforening Lars Jonsson.

Lars Jonsson opfordrer samtidig til, at man også gør en indsats de steder på ejendommen, hvor der allerede er værdifulde og naturlige levesteder - det gavner både dyr, fugle og insekter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tilbud til private lodsejere

I kommunerne glæder man sig over, at tilslutningen til faunastriberne er steget fra år til år og håber at flere lodsejere vil deltage i projektet og gerne med flerårige faunastriber.

Har du landbrugsjord i en af de fire kommuner, kan du få hjælp til etableringen af op til 2400 m2 faunastriber. Striberne sås i op til 800 meters længde og 3,6 eller 9 meters bredde. Den lille udgift til anlæggelsen af faunastriberne deles mellem kommune og den enkelte lodsejer, hvor kommunen betaler for frøblandingen, medens lodsejeren kun skal betale for såningen.

- Tilbuddet om hjælp til etablering af faunastriber gør det let at hæve naturværdien og skabe gode og stabile levesteder for både insekter og dyr ude på markerne, fortæller landmand Inge Christoffersen Holding fra Freerslev.

- Her på vores marker er antallet af agerhønseflokke steget, siden vi første gang etablerede faunastriber, erfarer Inge Christoffersen Holding, som har været med i projektet fra det første år.

Bag om projektet

Projektet er iværksat i 2017 af Grønt Råd i Hillerød kommune. Projektet er et samarbejde mellem Nordsjællands Landboforening, Hillerød Kommune, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, og Danmarks Naturfredningsforening. Projektet er de efterfølgende år rullet ud, så det nu også omfatter Fredensborg, Helsingør og Egedal kommuner. Nordsjællands Landboforening ønsker at flere kommuner vil indgå i samarbejdet.

Hvis du er interesseret i at etablere faunastriber på din ejendom skal du tilmelde dig inden 1. april 2020.