Lodsejere etablerer blomster-og faunastriber langs veje og skel i Skive Kommune.

Markvildstiltag som vildstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten og skaber øget naturværdi, skriver Landboforeningen Limfjord i en pressemeddelelse. Nu kan du som lodsejer i Skive kommune også deltage i det populære projekt Faunastriber, hvor du kan få etableret mere natur på dine arealer. Mange landmænd har allerede tilmeldt sig projektet, der har spredt sig over mange kommuner i Danmark.

- Din indsats i projektet er at vælge ét eller op til fire steder på din bedrift, hvor du ønsker faunastriber. Du pløjer selv arealerne, maskinstation sår planterne. Skive Kommune betaler for frøene, du betaler for såningen, skriver foreningen.

Ideen med faunastriber er at tilgodese en lang række insektarter, pattedyr og fugle i agerlandet. Insekterne bliver tiltrukket af faunastriberne og giver et godt spisekammer og evt. egnet overvintringssted. De mange insekter skaber føde for mindre pattedyr, som igen er fødekilde for fuglene. Samtidig kan du benytte en faunastribe til at få din mark rettet op, hvis du for eksempel har en kile i marken (dog max 10 m bred). Vildt- og bivenlige tiltag som faunastriber har stor betydning for levevilkårene for agerlandets dyr og samtidig får du mere ud af de arealer, der ikke har stor dyrkningsmæssig værdi.

Tilmelding sker via Landbo Limfjord.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Med faunastriber er du med til at give bedre betingelser for flora og fauna og samtidig sprede lidt mere liv - og farver omkring Skive, fortæller Peter Westphael, planteavlskonsulent Landbo Limfjord, der opfordrer interesserede til at tilmelde sig hurtigst muligt.

Projekt Faunastriber er lavet i samarbejde mellem Skive Kommune, organisationerne i Det Grønne Råd, Danmarks Biavlerforening og Landboforeningen Limfjord.