Alle lodsejere får nu mulighed for at få udleveret frø til blomster-og faunastriber langs veje og skel i Morsø Kommune.

Vildt- og bivenlige tiltag kan have stor betydning for levevilkårene for agerlandets insekter, pattedyr og fugle, skriver Landboforening Limfjord i en pressemeddelelse. Lodsejeren kan bruge tiltagene til løbende tilpasning af driften af sine marker, ligesom de kan lave flerårige tiltag og derved forbedre leveforholdene for dyr og insekter. Med vildt- og bivenlige tiltag kan man få mere ud af de ikke rentable arealer og måske få flere bestøvende insekter.

Morsø Kommune har velvilligt sponsoreret frøene. Bestilling og udlevering af frø, varetages henholdsvis af LandboThy i Thisted, og Landbo Limfjord i Skive, og der er mulighed for at bestille 2 forskellige blandinger:

- 1-årig blanding med cirka15 arter af halvhøje sommerblomster

- Flerårig Øko-vildt- og bivenlig blanding.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

1 kg frø rækker til 1000 M2 eller 500 meter bræmme på 2 meter. Striberne er typisk 1-3 meter brede, men man kan også udså dem i et hjørne, som ellers ikke har særlig stor dyrkningsmæssig værdi.

Bestilling skal gives til LandboThy eller Landbo Limfjord.

- Markvildttiltag som vildtstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten, og skaber øget naturværdi, så her er alletiders mulighed for at sprede lidt mere liv - og farver på Mors, siger Søren Jepsen, planteavlskonsulent Landbo Limfjord.