I den årlige kvælstofprognose fremgår, hvor meget man kan gøde i indeværende planperiode.

I den årlige kvælstofprognose, der gælder for den igangværende planperiode, kan man se, om man kan tilføre sin jord mere eller mindre kvælstof end normen, alt efter hvilket område i Danmark jorden ligger i, og hvilken jordbundstype den har, oplyser Ladnbrugsstyrelsen.

Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder. Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for planperioden.

Korrektionen af kvælstofkvoten er afhængig af jordbund og geografisk placering. Prognosen følger kommuneinddelingen.

Se prognosen her.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kvælstofprognosen 2020 bygger på forskellen mellem målinger af mineralsk kvælstof (N-min-målinger) på 135 marker i fordelt over hele landet gennemført i de første 14 dage af februar 2020

Kvælstofprognosen er leveret af Aarhus Universitet efter indstilling fra Normudvalget, der består af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES, Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrugsstyrelsen. Prognosen er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold i foråret, som sammenlignes med det gennemsnitlige indhold de sidste 11 år.

Kvælstofprognosen er en forpligtelse ifølge gødskningsloven og en del af implementeringen af nitratdirektivet.