Afgrødekommentar: Handlen er nu på samme niveau som i 2003.

Det blev til endnu en blodrød dag på oliemarkedet, og da det så allerværst ud, så var brent olien nede med 15 procent, og handlede således i et niveau hvor en enkelt tønde af det - som måske en gang - blev kaldt det sorte guld kunne købes til $ 24,52, et niveau ikke set siden sarsudbruddet havde barberet lige godt 30 procent af olieprisen tilbage i 2003. Sammenlignet med det nuværende fald på cirka 65 procent, så synes det nogenlunde negligerbart, at en tønde olie dengang faldt med $10 pr. tønde, mens den nu er faldet hen imod $ 40, skriver Jyske Markets.

Det minder os om, at verden er blevet langt mere globaliseret, og effekterne af en pandemi således, alt andet lige, vil være væsentlig større. Senest var nedlukningen af den amerikansk-canadiske grænse for alt "Ikke-nødvendig" transport og en skuffende lagertalsrapport med til at drive priserne ned. Til sammenligning kan det noteres, at det amerikanske olie benchmark WTI i går faldt med intet mindre en 25 procent da det så allerværst ud, men korrigerede dog i løbet af aftenen, og lukkede dagen med et fald på 15 procent. Prisforskellen mellem de to råolier var kørt ind til et historisk lavpunkt, og en måske forestående nedlukning i USA har givetvis været med til at bringe prisforskellen tilbage mod det historiske gennemsnit. For at sætte faldene i endnu større perspektiv, så faldt priserne med 75 procent fra toppen i kølvandet på finanskrisen. Den faldende oliepris fik igen i går priserne på den amerikanske majs til at falde, i takt med at historierne om nedlukninger og konkurser blandt de amerikanske producenter af biobrændsel bliver flere og flere.

Møllehvede

Den franske møllehvede tog endnu et hop i gårsdagens handel, hvor især maj terminen med en stigning på 2,5 procent var helt med fremme i førerfeltet. Man kunne godt sidde med en fornemmelse af, at panikken som blev skabt i kølvandet på den eskalerende udbredelse af coronavirus, og som var med til at sende priserne ned måske har nået sit maksimum. En del af terminerne satte nye bundrekorder i starten af ugen, og siden er trenden vendt. Frygten for, at vejrmarkederne får negativ indflydelse på produktionen begynder muligvis at vægte mere og mere, i et marked som ellers har været drevet af følelser frem for fornuft.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nu hvor udbruddet af coronavirus efterhånden også for alvor officielt har meldt sin ankomst i både Nord- og Sydamerika, så bliver det interessant at følge om diverse grænsenedlukninger, herunder især i Brasilien og Argentina, på et tidspunkt får betydning for landenes eksportmuligheder. Priserne på sojabønner fra de to lande handler nu med præmie til den amerikanske ud over maj terminen.