EU's kontrolforordning (VO (EU) 2017/625), der trådte i kraft den 14. december 2019, udbygges med skærpede kontrolregler i Tyskland. Det skriver det tyske landbrugsmagasin Agrarheute.

Den ansvarlige kontrolinstans "Kontoret for Fødevarer, Landbrug og Skovbrug i Bayern" skal fremover efterleve den nye kontrolprotokol.

I følge denne er anmeldte kontrolbesøg kun tilladt i individuelle tilfælde. Der skal med andre ord være særlige begrundelser for at kunne få kontrolbesøg, der er varslet på forhånd.

Der kan pålægges en bøde, hvis der mangler dokumentation eller hvis reglerne for journalførelse ikke er overholdt. Bødens størrelse bestemmes individuelt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derudover reduceres tilskuddet fra EU normalt med tre procent. Dette sker også, hvis det viser sig, at et produkt, der ikke er godkendt eller ikke er tilladt, er blevet anvendt.

jev