I de kommende år vil vi komme til at se forskellige udgaver af vertikalt landbrug, hvor jord hører fortiden til.

- I Holland investeres der massivt i vertikalt landbrug, hvor der produceres planter uden brug af jord. Det er en dyrkningsform, vi kommer til at se i forskellige udgaver i de kommende år.

Det sagde Svend Christensen, der er institutleder ved Københavns Universitet, da han i går deltog i afslutningen på projektet Future Cropping i Billund.

Under overskriften "Hvad vil der ske inden for planteforskningen de næste 30 år" slog Svend Christensen ned på forskellige inden for planteforædling, kulstofbinding, biomasse i jorden og dyrkningsformer.

rich-media-1
- Der er fordele og ulemper ved vertikalt landbrug. Blandt fordelene er friske produkter, sæsonuafhængig produktion og muligheder for at dyrke flere afgrøder om året, sagde Svend Christensen. Foto: Jess Ulrik Verge.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Under sidstnævnte berørte han det vertikale landbrug, som i øjeblikket udforskes i forskellige udgaver. I en type dyrkes planterne i vand, i en anden dyrkes planterne sammen med fisk, og i en tredje udgave hænger rødderne i luften og modtager næringsstofferne i en tåge.

Fordele og ulemper

- Men der er både fordele og ulemper ved dyrkningsformen. Blandt fordelene er friske produkter, sæsonuafhængig produktion og muligheder for at dyrke flere afgrøder om året, sagde Svend Christensen.

Det vertikale landbrug vil også give høje udbytter og forbruge relativt lidt vand i forhold til antallet af producerede enheder.

- Desuden vil der være et lavt sygdomstryk og invasion af insekter, ligesom der vil være kort afstand til forbrugerne, påpegede Svend Christensen.

Men der er også ulemper, og en af dem har at gøre med bæredygtighed, da dyrkningsformens klimabelastning vil afhænge meget af den anvendte energikilde.

Desuden er der en del uafklarede faktorer omkring for eksempel efterspørgsel, økonomi, kvalitet og næringsstofudnyttelse.