Potentialekort er udgangspunktet for præcisionsjordbrug. Hos Patriotisk Selskab oplever de en stigende interesse for præcisionsjordbrug.

Find ud af, hvad udbyttepotentialet er i de forskellige områder af marken og tilpas inputtet derefter. Start for eksempel med at få lavet en fil til graduering af udsæd, og så er du allerede godt i gang med præcisionsjordbrug, sådan lyder rådet fra Patriotisk Selskab.

Hos Patriotisk Selskab opleves en stigende interesse for præcisionsjordbrug blandt medlemmerne - og har man den teknik, der skal til, kan man ret hurtigt komme i gang, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Første step er ifølge Patriotisk Selskab at få lavet potentialekort, hvor marken inddeles i zoner efter udbyttepotentiale.

- Kortet er et eksempel på et potentialekort, men der er mange muligheder. Vi kan nå cirka 100 hektar i timen, og vi anbefaler, at man starter med 10-15 uens marker, som man kender godt. På den måde får man noget erfaring og ser, om gradueringen har effekt, inden man går i gang på hele ejendommen, siger planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen, Patriotisk Selskab.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Ud fra potentialekortet kan der laves tildelingsfiler tilpasset markens stærke og svage områder. For eksempel viser potentialekortet herover, at der til venstre i marken ved markering 1 er et meget dårligt udbyttepotentiale, hvilket tildelingsfilen bør tage forbehold for, så enten skal der tildeles mindre input, fordi det alligevel ikke kan betale sig at bruge for meget, eller også skal man overveje at tage arealet helt ud af drift og bruge flere ressourcer på de dele af marken, der har et bedre udbyttepotentiale, fortsætter han.

Udsædskort

En oplagt tildelingsfil at starte med er et udsædskort:

- Hos Patriotisk Selskab graduerer vi udsæden med plus/minus 20-40 procent fordelt efter zonerne på potentialekortet. Udsædskortet kræver en indsats det første år, men filen kan så til gengæld genbruges de efterfølgende år, hvor eksempelvis en gødningstildelingsfil skal laves efter biomassen i marken, som kan variere år efter år. Herudover kan der blandt andet arbejdes med udbyttekort, biomassekort, planteværnskort og EM 38-kort. De forskellige tildelingsfiler komplimenterer hinanden og kan tilsammen være med til på sigt at forbedre udbyttet. Nu hvor en del ejendomme har været i gang med præcisionsjordbrug i mange år, begynder vi at se forsøg, der peger på, at det har en positiv effekt på udbyttet at graduere inputtet, fortæller Kristian Ladegaard Jensen.

Balance i gradueringen

Hvordan den enkelte tildelingsfil skal laves, er der stor forskel på fra ejendom til ejendom:

- Det afhænger bl.a. af størrelse på marker, variationen og ønskerne til graduering. Vil man fx udelukkende køre efter et "tag fra de rige og giv til fattige" -koncept? Eller mener man, at inputtet, der kunne bruges på de "fattige" områder, i stedet er bedre givet ud til "rigere" områder?

Det handler om at ramme den helt rette balance for at opnå det bedste udbytte. Mange er for eksempel bekymrede for at "ramme forkert" og dermed risikere en negativ effekt ved fx graduering af gødning. På baggrund af mange års forsøg er det blevet konstateret, at responsen på gødning er størst i de områder af marken, hvor biomassen er lav, men til en vis grænse, siger Kristian Ladegaard Jensen og understreger, at Patriotisk Selskab selvfølgelig gerne hjælper med at graduere gødningen helt rigtigt.

Trimble AG Software

Patriotisk Selskab har investeret i programmet Trimble AG Software. Programmet er specifikt udviklet til graduering, og det er grundigt gennemtestet, så børnesygdommene er udryddet. En af fordelene ved Trimble AG Software er, at det kan tale sammen med stort set alle terminaler og ikke kun for eksempel John Deere, samt at det kan håndtere tunge filer som udbyttekort og EM 38-kort.

- Vi har sat os grundigt ind i programmet, så vi ved præcis, hvordan det virker, hvilket betyder, at vi bruger færre timer på at hjælpe landmanden i gang, end landmanden skal bruge, hvis han vælger at gøre det selv, afslutter Kristian Ladegaard Jensen.