SLF formand Christian Lund opfordrer i dette debatindlæg til at komme i gang med de kollektive virkemidler.

Vi har en bunden opgave med at få reduceret kvælstofudledningen fra vores marker med kollektive virkemidler.

I Landbrugspakken fra 2015 fik vi bl.a. lov til at gøde vores afgrøder i forhold til deres faktiske behov.

Til gengæld skal kvælstoftilledning til vores kystnære farvande fra landbrugsarealer reduceres med cirka 7000 tons frem til 2021 via målrettede og kollektive virkemidler.

De målrettede virkemidler (efterafgrøder) står for cirka halvdelen af reduktionen, mens resten skal reduceres med kollektive virkemidler såsom minivådområder, kommunale vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mange af os synes nok, vi er hårdt spændt for med efterafgrøderne - især efter at regeringen og dens støttepartier fremrykkede efterafgrødekravet fra 2021 til 2020.

Få det undersøgt

Timingen af det indgreb var rigtig dårlig, men det giver endnu mere grund til at vise, at vi både kan og vil nå i mål med de kollektive virkemidler, så det samlede mål kan nås.

Har du undersøgt, om der kan etableres et minivådområde på dine marker?

Hvis ikke, så gå ind på Landmand.dk og se, om der er potentielle muligheder eller ring til vores oplandskonsulent Peter Aalykke Jensen, der sidder klar til at hjælpe.

Hvis du etablerer et minivådområde, tager du ansvar og viser synlig omtanke for miljøet, samtidig med, at du får skabt en fin oase, der øger herlighedsværdien og biodiversiteten på din ejendom.

Der er 100 procent tilskud til etablering af anlægget, og i de fleste tilfælde en arealkompensation oveni. Samtidig kan der stadig søges grundbetaling på arealet.

Alle tvivlsspørgsmål omkring afsyning og udbetaling er afklaret, så der er ikke så meget at betænke sig på.