Landbo Limfjord holder planteavlsmøde den 5. marts.

Vinteren 2020 har været usædvanlig våd og varm. Både januar og februar har været ekstraordinær varm med middeltemperatur omkring 5,5 grader. De høje temperaturer giver usædvanlig tidlig plantevækst. I haven og på landmandens marker er planterne i gang med at gro, og alting grønnes, skriver Landbo Limfjord i en pressemeddelelse.

Vækstsæsonen er usædvanlig tidligt i gang, og mange planter er allerede en måned eller mere fremme i vækst i forhold til normale år. Derfor holder Landbo Limfjord et planteavlsmøde, hvor der sættes fokus på de aktuelle ting i marken i forår 2020, så landmanden bliver klædt bedst muligt på til at vælge den bedste strategi i år og komme godt i gang med markarbejdet.

Foråret er en vigtig og travl tid i marken, og der er en tydelig sammenhæng mellem det, der foregår under jorden, og det udbytte, som landmanden henter på sine marker. Valg af markstrategi er vigtig og skal overvejes meget nøje. Strategien skal tilpasses årets vækstsæson og de enkelte marker, så der er mange faktorer, der bør medtages i beslutningerne. Vintersæden skal startes op efter vinteren, og her er det vigtigt at have den rigtige strategi for gødskning, ukrudtsbekæmpelse, svampebekæmpelse, vækstregulering m.m. Og strategien for forårssåede marker skal også tilpasses den nyeste viden om gødning, kemi, efterafgrøder m.m.

- På opstartsmødet kommer vi rundt om rigtig mange emner, og mange forhold er i år anderledes end sidste år. Vintersæden har en helt anden udvikling end sidste år på nuværende tidspunkt, og samtidig er vejrudsigten anderledes, og når vi samtidig har fået mange ændringer på godkendelse og doseringer, er der rigtig mange spændende ændringer til den kommende sæson, fortæller Sven Erik Pinstrup, planteavlskonsulent Landbo Limfjord.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har også fået nye og bedre værktøjer til at anvende IT og nye satellitbilleder i marken, og i dag kan mange maskiner faktisk graduere gødning, udsæd og kemi i marken, så vi udnytter planternes potentiale bedre med samme eller mindre indsats.

Der er en rivende udvikling i markbruget i disse år, og den nye teknologi og muligheder bliver både mere præcise og mere brugervenlige.

Sven Erik tilføjer, at det selvfølgelig også er vigtigt at have fokus på både økonomi og miljø, når vi planlægger markarbejdet. Der skal være økonomi i de handlinger, landmanden foretager sig, og der skal bruges så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt. Derfor vil konsulenter fra Landbo Limfjord på mødet også komme ind omkring præcisionslandbrug, farmtracking og kemitjek.

Arrangementet afholdes torsdag d. 5. marts kl. 13-16 på Landbo Limfjord, og alle interesserede er velkomne til mødet, der samtidig er et opstartsmøde for plante-ERFA-grupper, skriver Landbo Limfjord i pressemeddelelsen.

- Vi håber at se rigtig mange landmænd til mødet, så de kan blive klædt godt på til den kommende vækstsæson og vælge den bedste strategi med udgangspunkt i egne marker og lokale vækstforhold, slutter Sven Erik af.