På frøavlernes årsmøde var bæredygtighed og kemiforbud i fokus sammen med fremtidige krav til dokumentation af klimaaftrykket.

- Fremtiden for frøavl er grøn som aldrig før, og vi har endda et godt udgangspunkt og en god case. Etablerer vi en græsmark, der ikke bliver pløjet i 4-5 år, kan vi levere en særdeles lav udvaskning.

Det sagde formanden for Frøsektionen i Landbrug og Fødevarer Troels Prior Larsen, da han aflagde beretning tidligere i dag ved Plantekongres 2020 i Herning.

Alligevel står fremtidens udfordringer i kø, og det var det, som hovedparten af beretningen kom til at handle om.

For selv om de danske frøavlere har haft en god sæson med et høstindex på 112, så hviler de kommende kemiforbud som en skygge over erhvervet. Tiden er en af de afgørende faktorer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har ansøgt Miljøstyrelsen om dispensation for brug af Reglone og Asulox. For at hæve sandsynligheden for at då ansøgningen godkendt har vi prioriteret efter, hvor midlet spiller en afgørende rolle for produktionen, indtil vi har fundet alternativer. Vi er bekymret over, hvilken betydning Rigsrevisionens rapport kan få, sagde Troels Prior Larsen.

Ønsker overgangsperiode

- Vi har brug for en overgangsperiode, for det bliver svært at finde alternativer til sprøjtning, men det kan være de kommer fra en uventet kant - nemlig fra insekterne.

- Det er interessant at følge med i et GUPD-projekt, hvor man eksperimenterer med løbebiller og snyltehvepse, der kastes ned fra droner. Fremtidens insekticider kan vise sig at være levende.

Troels Prior Larsen pegede desuden på en håndfuld digitale udfordringer, som frøavlerne skal have løst i fremtiden. Der er dokumentationskrav til produktion, klima, ressourceanvendelse og miljøpåvirkning. Der er indsamling af data, og hvordan man holder disse data uvildige og troværdige. Der er udfordringen med at udnytte disse data til at styrke konkurrenceevnen og endelig hvordan forskningen kan bruge disse data.

Ny bestyrelse

Troels Prior Larsen blev på årsmødet genvalgt til posten som formand, og årsmødet kunne desuden præsentere den nye bestyrelse, som består af Ulrik Lunde (Dansk Havefrøavlerforening), Henning Skytthe (Nordsjælland), Søren Christensen (Midtsjælland), Peter Bech (Sydvestsjælland), Torben Ipsen (Bornholm), Morten Hansen (DLS Frø), Arne Vad (Fyn), Ole Kragh (Nordjylland), Jørgen Christensen (Nordvestjylland), Jens Andersen (Midt- og Vestjylland) og Peter J. Buhl (Syd).

Lars Korsholm Hansen (Frøavlerforeningen for Stevns, Sydsjælland, Møn og Omegn), ønsker at udtræde, da han er blevet engageret i DFL og dermed ikke længere kan være uvildig.