Hos BJ-Agro har de haft stor succes med optimering af kartoflernes vækst ud fra planteanalyse.

Efter lovende forsøg i 2018 gjorde rådgivningsvirksomheden BJ-Agro for alvor brug af planteanalyser i kartofler i sæson 2019.

- Planen var at følge kartoflerne med analyser hver anden uge fra omkring rækkelukning for at vurdere, om planterne var tilstrækkeligt forsynede med næring, fortæller Benny Jensen fra BJ-Agro.

Han fortæller, at ved at udtage og sende prøverne til laboratorium mandag, kunne rådgiveren samle op på analysesvar og sende vejledning om tiltag fredag, så avleren i bedste fald ville være i stand til at reagere/gøde inden for en uge efter, planteprøven blev udtaget.

rich-media-1
Eksempel på vejledning i prøveudtagning. Foto: BJ Agro.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Idéen med konceptet er dels at gøre det sikkert at starte kartoflerne op på mindre gødning samt mindske risiko for overgødskning og uønsket topvækst. Istedet kan der suppleres med præcist de næringsstoffer, planten viser sig at skulle bruge, påpeger Benny Jensen fra BJ-Agro.

Han fortæller, at analyserne derudover giver bedre mulighed for at holde en optimal vækst - og dermed sundere planter i længere tid med forhåbentlig bedre udbytter og kvalitet til følge.

BJ-Agro har samlet en bred erfaring udfra egne forsøg og afprøvninger foretaget af de enkelte avlere.

Se på alle stofferne

Benny Jensen påpeger, at man i analysen kan kigge på enkelte næringsstoffer, men at det er vigtigt at få alle næringsstoffer med og handle ud fra det.

- Det hjælper ikke blot at optimere på det ene næringsstof, hvis der så i stedet mangler andre næringsstoffer i kartoflen. Det hele skal følges ad.

Han fortæller, at det er et meget spændende, men også komplekst område, som BJ Agro også skal blive klogere på at rådgive og reagere ud fra.

- Der har tidligere været usikkerhed om planternes optagelse af de næringsstoffer, man sprøjter på bladene, men vores forsøg fra 2018 og 2019 ser ud til at det sagtens kan lade sig gøre, hvis næringsstofferne tilføres i den rette formulering.

Selve udtagelsen af prøven sker ved, at man samler 20-30 blade fra én mark og sender dem i en pose til laboratorie.

Hjælp til indsats

Benny Jensen fortæller, at de mange hundrede analyser blev udtaget i løbet af juli og halvdelen af august, primært i stivelseskartofler, og på forskellige lokaliteter og jordtyper. Prøverne viste hurtigt et interessant billede, hvor enkelte næringsstoffer generelt var i overskud, og andre i underskud.

I tabel 1 ses en opsamling over de prøver, der er udtaget i sorten Kuras, som er den mest udbredte sort af mel-kartofler i Danmark. Som det fremgår, har især jern (Fe), svovl (S) og kvælstof (N) ligget unormalt højt i 2019.

rich-media-2

- For N og S skyldes det især et overskud fra 2018 sammen med en meget kraftig materialisering i jorden i 2019, hvorved rigtig meget N er blevet frigivet til planterne hen i juli-august. Med andre ord - vi kunne med fordel have sparet på kvælstoffet fra starten i mange af disse kartoffelmarker. Omvendt kunne man ikke på forhånd vide, hvornår frigivelsen ville komme, eller hvor stor den ville blive - her kommer så muligheden for at bladgøde med kvælstof til sin ret, påpeger Benny Jensen.

Han fortæller, at fosfor (P) igen i år har ligget lidt til den lave side, men slet ikke så lavt som i 2018. Det samme gælder zink (Zn), der langt hen ad vejen spiller sammen med P i planterne. I 2018 havde det lave P-indhold stor betydning for stivelsessyntesen og det samlede udbytte, men i 2019 kom der alligevel så meget nedbør fra sidste del af juli, at langt færre marker løb tør for P i knoldfyldningsfasen.

rich-media-3
rich-media-4

- Derfor viser både forsøg og erfaringer fra praksis også et mere varieret resultat af bladgødskning med bladfosfor, end de meget store merudbytter, som blev opnået i 2018, men dog stadig langt overvejende positivt (eks. i fig. 1).

Til gengæld var forholdene i den tørre jord så vanskelige for optagelse af kalium (K), at en meget stor andel af kartoflerne allerede tidligt viste lave til kritisk lave K-indhold. Det passede i øvrigt meget godt med det, vi så i markerne, hvor symptomer på K-mangel allerede kunne findes i markerne fra starten af juli, fortæller Benny Jensen.

Da kalium er så vigtigt et næringsstof for mange processer i planterne - og mangel blandt andet giver for tidlig afmodning, har dette formentlig været medvirkende til, at mange marker visnede alt for tidligt på grund af bladplet sidst i august. Forsøgene med tildeling af K via bladene har derfor også givet ret så spændende resultater i 2019 (fig. 2).

BJ-Agro er ifølge Benny Jensen klar til igen at hjælpe med udtagning og tolkning af planteanalyser i den kommende sæson.mod