Det er nu muligt at indsende tilbud til Miljøstyrelsen på en række udbudte projektemner for i alt 1,4 millioner kroner.

Miljøstyrelsen udbyder nu for tredje år i træk projektmidler, der kan søges til gennemførelse af en række mindre projekter i regi af partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi.

I oktober måned afholdt Miljøstyrelsen fire fokusgruppemøder i Partnerskabet om præcisionssprøjtning og modtog efterfølgende 34 ideer til projekter. Disse ideer er offentliggjort på Partnerskabets hjemmeside her. Inspireret af projektforslagene, udbyder Miljøstyrelsen nu midler til projekter indenfor 11 emner. Alle er velkomne til at søge de udbudte projektmidler, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hvert enkelt af projektemne udbydes inden for en fastsat økonomisk ramme og den samlede udbud er på i alt cirka 1,4 millioner kroner. Der vil indenfor de næste par måneder blive udbudt flere midler til både mindre og større projekter.

Tilbud skal sendes til Miljøstyrelsen senest den 8. januar 2020 klokken 9 og i løbet af et par uger herefter vil Miljøstyrelsen meddele beslutning om tildeling af midler.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

På Partnerskabets hjemmeside kan man finde information om proces for udbuddet, læse de 11 projektemner, finde den tilbudsskabelon, der skal udfyldes, samt læse vurderingskriterier.

Teknologier

Formålet med partnerskabet er at øge anvendelsen af sprøjte- og præcisionsteknologier, som skal medvirke til at reducere pesticidforbruget og sikre, at pesticider kun bruges når og hvor de har en effekt - til gavn for både miljøet og bundlinjen. I regi af partnerskabet er der med stor succes gennemført en lang række projekter og aktiviteter i 2018 og 2019, som man kan læse mere om her.

Med Partnerskabet om Præcisionssprøjtning ønsker den politiske aftalekreds bag Pesticidstrategi 2017-2021 at understøtte et netværk og skabe synergi ved et tæt samspil mellem alle relevante parter blandt virksomheder, forskere, undervisere, rådgivere, offentlige institutioner m.fl. Der ønskes skabt et forum for at opnå hurtigere og mere effektiv udvikling af løsninger samt øget ibrugtagning af eksisterende løsninger - både for så vidt angår egentligt sprøjteudstyr, men også andre teknologiske løsninger på området fx IT-systemer, lugerobotter og så videre.

Partnerskabet har til formål at arbejde med og bidrage til blandt andet:

- Test, validering, dokumentation og demonstration af teknologiske løsninger, samarbejde om forsknings- og udviklingsaktiviteter, udarbejdelse af materiale til undervisnings-, formidlings- og rådgivningsindsatser, bidrage til generel videnopbygning og styrkelse af samarbejdet på området

For at understøtte arbejdet, skal der i regi af Partnerskabet igangsættes en række projekter. Miljøstyrelsen gennemfører på den baggrund nu en udbudsproces for projekter til gennemførelse i 2020 (enkelte projekter kan dog forlænges ind i 2021).

Læs mere om Partnerskabet for Præcisionssprøjtning.