Advokatfirma har gransket dokumenter og konstaterer, at kommunerne ikke har levet op til deres forpligtelser. De bør tage ansvaret på sig, mener Steen Rasmussen på vegne af lodsejerne.

Vandføringsevnen i Gudenåen er i en periode på 15 år frem til 2011 blevet markant forringet, skriver Danske Vandløb i en pressemeddelelse.

Det er sket på trods af, at det af regulativet for åen fremgår, at den skal bevare en uændret vandføringsevne. Regulativet er således ikke blevet overholdt.

Det er en af konklusionerne i et notat udarbejdet af advokatfirmaet HjulmandKaptajn for en gruppe af lodsejere ved Gudenåen, som er medlem af bestyrelsen i organisationen Danske Vandløb, Hans de Neergaard, Lars Bo Nielsen og Steen Rasmussen.

De har i forbindelse med oversvømmelserne omkring Gudenåen i slutningen af oktober bedt advokatfirmaet gennemgå regulativet samt breve fra Niras til Viborg Amt og Århus Amt fra dengang, regulativet blev udarbejdet. Også en rapport og udredning fra rådgivningsselskabet Orbicon fra henholdsvis 2011 og 2013 indgår i materialet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Advokat Niels Vase fra advokatfirmaet HjulmandKaptain konkluderer på baggrund af enslydende konklusioner, at der efter regulativets oprettelse og frem til 2011 er sket en reduktion i det såkaldte manningtal. Dermed er vandingsføringsevnen således blevet forringet som en følge af manglende vedligeholdelse.

Manningtallet fortæller noget om den modstand, som vandløbet yder mod vandets strømning. Jo højere modstand, desto lavere manningtal, og helt konkret er manningtallet i Gudenåen i perioden faldet fra 35 til 15.

- Hvis manningtallet falder og modstanden i vandløbet dermed stiger, vil også vandstanden stige, hvilket vi har set i den periode, siger Steen Rasmussen.

- Konklusionen fra advokatfirmaet er meget klar, efter at de har læst materialet, herunder Orbicons rapport og udredning. Vandstanden er steget, og regulativet er ikke overholdt over en lang periode. Det er alvorligt, og det fik konsekvenser for os her i oktober. Jeg synes, kommunerne skal tage ansvaret på sig, siger Steen Rasmussen på vegne af lodsejergruppen.

Han oplyser, at rapporten fra advokatfirmaet er fremsendt til de fire kommuner: Randers, Silkeborg, Viborg og Favrskov. De tre bestyrelsesmedlemmer fra Danske Vandløb har bedt om, at et møde med kommunerne for at fremlægge rapporten, og de afventer kommunernes stillingtagen.