Miljøstyrelsen har samlet reglerne om brug af pesticider i en vejledning, som skal bidrage til, at du som erhvervsmæssig bruger af pesticider, får et samlet overblik over reglerne på området.

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning, der giver et overblik over reglerne om professionel brug af pesticider, skriver Miljøstyrelsen i en pressemedelelse. Det er disse regler, som Landbrugsstyrelsens kontrolmedarbejdere kontrollerer, når de på Miljøstyrelsens vegne, hvert år gennemfører kontrolbesøg på cirka 700 jordbrugsbedrifter, maskinstationer, golfbaner, kommuner med flere.

Miljøstyrelsen forventer at opdatere vejledningen, så nye regler bliver indarbejdet. Det kan medføre, at vejledningen ikke til enhver tid er opdateret, da der i løbet af året, kan være indført nye regler, som ikke er indarbejdet. Normalt vedtages der kun nye regler i bekendtgørelser to gange årligt, nemlig 1. januar og 1. juli.

Læs vejledningen her.