Den danske høst 2019 rettede sig efter tørkeåret 2018 og blev et udbytterigt år. Den samlede produktion nåede op på 9,7 millioner tons korn - lidt under årene 2009, 2015 og 2017, hvor høsten rundede 10 millioner tons.

Produktionen i 2019 lå 38 procent over produktionen i 2018, som lå på 7,0 millioner tons. Det samlede areal med korn faldt tre procent fra 1.416.000 hektar i 2018 til 1.371.000 hektar i 2019. Vinterhvede erobrede atter førertrøjen som den arealmæssigt mest betydende afgrøde med 41 procent af det samlede kornareal, fulgt af vårbyg, som dækkede 35 procent, skriver Danmarks Statistik.

De fleste kornafgrøder havde hektarudbytter, som lå 10-15 procent højere end normalt (gennemsnit af 2009-2018). Vejret hjalp til, da foråret 2019 var lunt og med god nedbør. Sommeren var varmere end normalt og med gennemsnitlig nedbør. Vinterhvede gav 83 hkg/ha i 2019 mod 74 hkg/ha normalt. Vårbyg havde et hektarudbytte på 62 hkg/ha mod normalt 54 hkg/ha.

rich-media-1
Oversigt over korn. Kilde: statistikbanken.dk

Vinterafgrøder tilbage i varmen

Udover bedre hektarudbytter kunne landmændene i 2019 også nyde gavn af et større areal med vinterafgrøder. En del bedrifter måtte i 2018 opgive vinterafgrøder, til fordel for de lavere ydende vårafgrøder, grundet et vådt efterår 2017. Efteråret 2018 var mere gunstigt, og mange vendte derfor tilbage til for eksempel vinterhvede og rug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Den langsigtede udvikling i hektarudbytter påvirkes af sortsudvikling men også af landbrug, som lægger om til økologiske kornproduktion. Økologisk korn udgjorde 4,1 procent af de samlede kornarealer i 2018 mod 2,6 procent i 2009, viser tal fra statistikbanken.

Stigning i raps

Produktionen af raps steg med 49 procent - fra 489.000 tons i 2018 til 730.000 tons i 2019. Arealet steg med 16 procent til 166.000 hektar og vendte dermed stort set tilbage til niveauet i 2017. Hektarudbyttet bidrog også til produktionen med en stigning fra 34 til 44 hkg/ha. Det er et stykke over gennemsnittet 2019-2018 på 38 hkg/ha.

Arealet med bælgsæd (foderærter og hestebønner med videre) faldt fra 32.000 hektar i 2018 til 22.000 hektar i 2019 og fylder meget lidt i den samlede høst. Produktionen faldt mere beskedent, fra 89.000 tons i 2018 til 85.000 tons i 2019, da hektarudbyttet samtidig steg fra 28 hk/ha i 2018 til 38 hkg/ha i 2019, skriver Danmarks Statistik.

Anvendt til foder

68 procent af den danske kornhøst blev anvendt til foder i driftsåret 2017/2018. Yderligere 17 procent af kornhøsten gik til eksport, og resten fordelte sig på udsæd, mel og gryn, industriforbrug (herunder øl) samt til oplagring (se www.statistikbanken.dk/korn). Danmark er nettoeksportør af korn. Salgsværdien af det danske korn udgjorde 9,5 milliarder kroner i 2018, hvilket svarer til 13 procent af landbrugets samlede salgsproduktion (se www.statistikbanken.dk/lbfI1). 22.000 landbrug dyrkede korn i 2017, hvor 13.000 havde vinterhvede og 18.000 havde vårbyg.