- Et kæmpe spænd i udbytterne for tørkeåret 2018 vidner om, at det for nogen er gået rigtigt skidt, mens det for andre er gået fornuftigt, lyder det fra Patriotisk Selskab.

2018-resultaterne hos Patriotisk Selskabs medlemmer er kendetegnet af ualmindeligt store udsving i nettoudbytterne og dermed en kæmpe forskel mellem top og bund.

Det kan ses ud af Driftsanalyser 2018/2019, som netop er udkommet. Her er det gennemsnitlige nettoudbytte for alle planteavlsejendomme på 270 kr. pr. hektar. Men nøjes man med at tage det gennemsnitlige nettoudbytte for den bedste halvdel, er det på 1.913 kr. pr. hektar.

Til sammenligning var gennemsnittet for alle ejendomme i 2017 på 1.089 kr. pr. hektar mod et gennemsnit for den bedste halvdel på 2.460 kr. pr. hektar.

- Det vidner om et kæmpe spænd i resultaterne i 2018, hvor det for nogen er gået rigtigt skidt, men for andre er gået fornuftigt trods tørken, hvilket blandt andet skyldes bedre afregningspriser, færre omkostninger til for eksempel høst og god risikostyring.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er derfor ikke altid kun udbyttets størrelse, der er tungen på vægtskålen, siger økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen, Patriotisk Selskab.

Til Patriotisk Selskabs økonomikonference den 11. december vil han give et indlæg om resultater og prognoser fra Driftsanalyser, både i markbrug og husdyrproduktion. Herunder vil han komme ind på udsvingene i de enkelte afgrøder.

Hveden er svær

- Jeg kan blandt andet bekræfte, at hvede fortsat er en afgrøde, som det er svært at tjene penge på. Kun 3 ud af 10 af de ejendomme med hvede, som er med i vores Driftsanalyser, får dækket alle omkostninger ved produktionen. Afregningspriserne står simpelthen ikke mål med omkostningerne, medmindre man er blandt de dygtigste planteavlere.

Udover resultater for 2018, tidlige resultater for 2019 og prognoser, som Kasper Skovgaard Hansen vil fortælle om, vil der til Patriotisk Selskabs økonomikonference blive stillet skarpt på bæredygtighed.

Bæredygtighed er på vej til at blive en forudsætning for landbrugets indtjening. Samtidig kan det være en forretning.

Herudover vil der være indlæg om blandt andet handel af korn, sukkerroeøkonomi og nyt fra EU.