Bestyrelsesformanden for de danske frøavlere er bekymret for frøproduktionen af hvidkløver og engrapgræs.

På en generalforsamling med boomende regnskabstal var der også plads til at lufte bekymringer for fremtiden, da de danske frøavlere i DLF var samlet i dag i Nyborg.

Således kom bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen med udmeldinger, der tegner en dyster fremtid for en række plantebeskyttelsesmidler, der har stor betydning for fremtidens frøavl i Danmark.

"Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler er ikke længere udelukkende baseret på en reel risikovurdering, men er i høj grad også blevet et emne på den politiske scene," sagde formanden i følge sn.dk.

Regloneforbud vækker bekymring

Bekymringen retter sig ikke mindst mod det forestående forbud mod brug af midlet Reglone. Dette er nødvendigt for at opretholde en frøproduktion af hvidkløver og engrapgræs. Danmark står i øjeblikket for over 80 procent af den europæiske produktion af disse frø.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I følge Christian Høegh-Andersen er der i øjeblikket ingen alternativer til Reglone, og et forbud vil trække tæppet væk under en væsentlig del af den danske produktion af frø.

Formanden tilføjede i følge sn.dk, at der pågår et forskningsprogram med blandt andet mekanisk ukrudtsbekæmpelse, integreret plantebeskyttelse og sædskifte. Men han appellerede også til myndighederne om at vise forståelse for, at branchen har behov for tid til at finde egnede alternativer.