Teknologisk Institut holder temadag om at optimere udnyttelsen af planters indholdsstoffer og planters evne til at producere præcis de højværdistoffer, man ønsker på en bæredygtig måde.

Torsdag den 21. november holder Teknologisk Institut en temadag i Aarhus, hvor der sættes fokus på, hvordan man kan imødekomme erhvervets behov for nye råvarer. Det kan ske ved for eksempel at udnytte og optimere udnyttelsen af planters indholdsstoffer og planters evne til at producere præcis de højværdistoffer, man ønsker på en bæredygtig måde.

En del af baggrunden for temadagen er, at Vækstteam for Fødevareingredienser i januar 2019 udgav en række anbefalinger for erhvervet.

Teamet foreslog for eksempel at danne en task force for udvidelse af råvaregrundlaget både fra sidestrømme og fra nye afgrøder for at erhvervet kan fortsætte sin vækst på et bæredygtigt grundlag.

Samtidig er der med den særlige udviklingsordning for dyrkning af cannabis, der trådte i kraft pr. 1. januar 2018, opstået et helt nyt erhvervsområde i Danmark med dyrkning af planter til medicinsk brug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Bioaktive højværdistoffer

- Fra planter udvindes bioaktive højværdistoffer som proteiner, essentielle fedtsyrer, antioxidanter, naturlige farver, konsistensgivere, cannabis-olier og meget andet, som alle har stor betydning for både landbrug og gartnerier, som producerer vores fødevarer, ingredienser og medicin herhjemme, siger seniorspecialist Mai-Britt Brøndum fra Teknologisk Institut. Hun tilføjer:

- Med klimamålene følger der flere nye behov for at ændre måden, vi tilgår vores ressourcer på. Alle restprodukter bør recirkuleres og ikke gå til spilde. Desuden bør transporten reduceres, og de dyrkede arealer bør udnyttes optimalt.

- Alt sammen medvirker til et fokus på, hvordan vi i Danmark kan øge de lokalt dyrkede højværdistoffer, så vi fortsat kan sikre medicinal og fødevareingrediensindustriens råvarer helt i tråd med anbefalingerne fra Vækstteam for Fødevareingredienser.