Vanen tro holder Udvalget for Planter og natur i Djursland Landboforening to enslydende møder i november med fokus på aktuelle planteavlsspørgsmål.

Udvalget for Planter og natur i Djursland Landboforening holder to enslydende møder i november med fokus på aktuelle planteavlsspørgsmål, skriver Djursland Landboforening i en pressemeddelelse. Møderne ligger torsdag den 7. november kl. 19.30-22.00, og tirsdag den 12. november kl. 13.00-15.30, begge på landbocentret i Følle.

Konsulenterne i Planter og natur vil stå for "underholdningen" omkring det, der rører sig lige nu indenfor planteavlen.

Der indledes med status på sent sået vintersæd, herunder lejesæd, græs- og ukrudtsbekæmpelse i foråret - med og uden flydende gødning.

Der sættes fokus på rapssåningen 2019, hvor mange marker kom i forskellige tempi - hvad skete der egentlig? Og hvordan gik det lige med såningen af vårhvede i november 2018?

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Herefter er emnerne: Demo i rapsviden - hvem vandt i Hevring? Gulrust i hvede ovenpå 2019, og nye svampemidler og strategier til 2020.

BNBO - Boringsnære beskyttelsesområder: 1. januar 2020 er kommunerne pålagt at gennemgå alle BNBO og sørge for, at der sker den nødvendige beskyttelse der, hvor det er påkrævet. Hvad er status på Djursland?

Afslutningsvis sættes fokus på alt det med nye regler, blandt andet Landbrugsstyrelsens "Trafiklysmodel". Vi skal høre om "Alm. efterafgrøder" og sådatoer, og så skal vi lære et nyt ord, nemlig "Allelopati", skriver Djursland Landboforening.

Tilmelding senest dagen før klokken 12 er nødvendig.