Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst - med godt udbytte af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over og færre maskin- og markbrande.

- I antallet brande ser vi en forbedring i forhold til sidste år. Vi er nemlig tilbage på et "normalt" niveau i forhold til mark- og mejetærskerbrande, skriver Topdanmark i en pressemeddelelse.

Hos Topdanmark har de registeret omkring 30 mejetærskerbrande og 20 brande i pressere.

- Sidste år så vi et ekstremt godt beredskab fra landmændene, når de var i marken. Men også i år er mange af brandene blevet slukket af landmændene selv. Igen i år har de været gode til at have ildslukkere, vandtanke med videre med, mens høsten var i gang. Selvom vi ikke har haft en særlig varm og tør sommer, så brænder maskinerne stadig, og derfor er det rigtig rart at se, at landmændene forsætter deres beredskab og medbringer vand i marken, siger Gunnel Andersson fra Topdanmarks landbrugsafdeling.

Hos Topdanmark er det tydeligt, at landmændene er bevidste om risikoen for brand, når de høster, og det skal de have ros for,

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi ved, at de tjekker deres maskiner, blæser dem rene og husker at smøre dem på trods af en travl høst. Det er desværre ikke altid nok til at udgå en brand. Men det er dejligt at vide, at rigtig mange gør, hvad de kan, fortsætter Gunnel Anderson.

Igen i år har der været brande i nyere maskiner, hvor ilden hurtigt er blevet begrænset med et automatisk brandslukningsanlæg ? en såkaldt punktsikring.

- Langt de fleste brande starter ved motoren, og med et automatisk brandslukningsanlæg, som udløses ved den første flamme, bremses ilden betydeligt og skaden begrænses, siger Gunnel Anderson.