Store tuer af græsukrudt og etableret to-kimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjefri dyrkning.

Glyphosatbehandling før opharvning til såning eller forud for direkte såning er vigtig for at bekæmpe både nyfremspiret ukrudt og etableret ukrudt fra sidste høstår. Mange ukrudtsarter kan godt overleve en behandling med stubharve fra den første stubharvning straks efter høst. Kun i meget sjældne tilfælde kan glyphosatbehandling før opharvning til såbed undlades. Det kan undlades, hvis der foretages nedvisning før høst og efterfølgende flere opharvninger inden såning, skriver landbrugsinfo.

Art og størrelse

Småt to-kimbladet ukrudt, græsukrudt og spildkorn fremspiret efter stubharvning kan bekæmpes med 360 til 480 gram aktivstof pr. hektar. Mange har den opfattelse, at denne dosering er en standarddosering forud for såning i pløjefri systemer. Det opleves dog ofte, at doseringen ikke er tilstrækkelig på de svært bekæmpelige ukrudtsarter. En overvintrende toårig art som storkenæb, der har stået i marken siden foråret, kan let overleve en øverlig harvning efter høst. Den kræver en større dosering af glyphosat, da den med sin behårede overflade og pælerod er svær at bekæmpe tilstrækkeligt. Dosering mod græsukrudt bør også tilpasses afhængigt af størrelse og etableringstidspunkt. Særligt mod væselhale skal der fokus på en høj dosering for tilstrækkelig effekt.

Landbrugsinfo anbefaler altid tilsætning af ammoniumsulfat og spredeklæbemiddel eller NovaBalance. Bekæmpelse af ukrudt forud for såning kræver minimum 24 timers optagelsestid. Effekten og optagelsen er dog helt afhængig af gode forhold fra sprøjtning og timerne frem mod jordbearbejdning. Jo mere dug og fugt, der er om natten, jo ringere kan effekten blive, hvis der sprøjtes om aftenen/natten, modsat en god morgensprøjtning med udsigt til sol resten af dagen. Hvis der er rodukrudt kræves 7-10 dages virkningstid inden jordbearbejdning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce