Med et udbytte på over 4 tons pr. hektar er der hos Uhrenholt i Tarm ingen tvivl om, at man næste sæson igen satser på LG Architect fra Limagrain.

Hybrid vinterrapssorten LG Architect har været den helt store sællert denne sæson, da den leverer flotte udbytter under vanskelige forhold, hvor andre bukker under - og det giver ekstra tryghed, når man aldrig på forhånd kan vide, hvordan sæsonen udvikler sig, i følge Limagrain.

Bortset fra de seneste ugers våde sensommervejr har sæsonen generelt været fri for de helt store ubehagelige overraskelser. Det afspejler sig da også i de foreløbige udbytter, som det trods regnen er lykkes at få høstet af vinterrapsen.

Svære jordbundsforhold

En af de bedrifter, som er nået i mål med vinterrapshøsten, er Uhrenholt i Tarm. Her er det lykkedes markmand Johannes Madsen sammen med sine to kolleger at få John Deere 690'eren ud at køre i de få opholdsdage mellem bygerne, som august har budt på.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Bedriften omfatter i alt 50 ha vinterraps, og derudover dyrker man denne sæson blandt andet hestebønner, frøgræs, vinterhvede og vårbyg. Samlet set råder den vestjyske bedrift over 900 ha.

Beliggenheden på uvandet sandjord giver dog allerede i udgangspunktet udfordringer for en afgrøde som vinterraps. Her er Uhrenholt blevet positivt overrasket de seneste sæsoner. Det skyldes, at man igen har satset på vinterrapssort LG Architect fra Limagrain, der i år har leveret over 4 tons pr. hektar på bedriften.

- Vi har fået et tilfredsstillende udbytte af LG Architect, og vi fortsætter også med den næste sæson. Til gengæld blev vores anden vinterrapssort så hårdt ramt af lejesæd som følge af regnen her i august, at vi ikke tør satse på den igen, fortæller Johannes Madsen.

Mest populære rapssort

Uhrenholt er langt fra ene om at satse på LG Architect. Sorten har i 2019 været den mest udbredte på de europæiske rapsmarker og også været blandt de helt store sællerter hos Limagrain. Her fokuserer man især på hybrider, der bedre modstår klimaudsvingene, ligesom Limagrain indtil videre er markedets eneste forædler, som tilbyder virusresistente sorter med opspringsgenetik. Der er med andre ord gode grunde til, at LG Architect er blevet så populær, fortæller produktchef for raps, korn og bælgsæd hos Limagrain, Thomas Jacobsen.

- Kombinationen af god vinterfasthed og en meget høj standfasthed sammen med virus- og skulperesistens gør netop, at LG Architect uanset forholdene står igennem med høje udbytter. Det giver på forhånd en ekstra tryghed, uanset om bedriften ligger på fed sjællandsk lerjord eller i tørt, sandet og forblæst terræn i Vestjylland. Man kan jo aldrig på forhånd vide, hvordan sæsonen vil udvikle sig, siger Thomas Jacobsen.