Landbrugsstyrelsen bruger satellitbaseret kontrol til at se om marker er grønne eller gule.

- Fra 2. september kan du i Internet Markkort se, om vi vurderer, at aktivitetskravet, som er en støttebetingelse under grundbetalingsordningen, er opfyldt på dine marker, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

For arealer med 1-årige afgrøder opfyldes aktivitetskravet ved, at arealerne dyrkes med en 1-årig afgrøde, og for arealer med græs ved, at de enten slås eller afgræsses.

- Vi bruger en trafiklysmodel med farverne grøn, gul og rød til at vise, om vi vurderer, at aktivitetskravet er opfyldt for den enkelte mark, skriver styrelsen.

- Grøn betyder, at vi vurderer, at kravet er opfyldt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Gul betyder, at vi endnu ikke har kunnet konstatere, at kravet er opfyldt.

- Rød betyder, at kravet med overvejende sandsynlighed ikke er opfyldt. I det første år (2019) med satellitbaseret kontrol gennemgår vores kontrollører de røde marker efterfølgende - så vi er helt sikre på, at afgørelsen bliver korrekt.

I starten, hvor fristen for opfyldelse af aktivitetskravet på marker med græs endnu ikke er overskredet, vil der kun være grønne og gule marker på kortet. Gule marker bliver løbende gjort grønne i takt med, at vores analyser af satellitbillederne viser, at markerne er blevet slået eller afgræsset.

- Marker kan først blive røde, når fristen for overholdelse af aktivitetskravet er passeret. I 2019 er fristen for overholdelse af aktivitetskravet 25. september. De røde marker vises i IMK fra den 15. oktober. Vær opmærksom på, at der er en forsinkelse på 7-14 dage på det, som vises i trafiklyssystemet, skriver Landbrugsstyrelsen.