Fødevareminister Mogens Jensen vil beskytte det danske vandmiljø langt bedre. Ny regulering er trådt i kraft, som vil rykke i den rigtige retning, men det er ikke nok, siger fødevareministeren.

En række ændringer af den danske kvælstofregulering er netop trådt i kraft. Eksempelvis strammes reglerne for kontrol og sanktion med landmændenes efterafgrøder. Samlet set vil ændringerne styrke beskyttelsen af miljøet, men fødevareminister Mogens Jensen mener ikke, at det er nok.

- Det er kun et lille skridt i den rigtige retning. Vi skal gøre meget mere, så der kommer meget mindre kvælstof i det danske vandmiljø, siger Mogens Jensen.

Mogens Jensen har sat sit ministerium i gang med at finde løsninger, som kan give forbedret vandmiljø i Danmark.

Ministeren glæder sig dog over det lille skridt i den rigtige retning og, at ændringerne giver landmændene mere fleksibilitet. Nu kan de nemlig nemmere selv bestemme, hvornår de skal plante de såkaldte efterafgrøder, der har den vigtige funktion, at de tilbageholder kvælstof, så det ikke ryger ud i vandmiljøet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Større fleksibilitet

Den større fleksibilitet har været et ønske hos landmændene, fordi de så har flere muligheder for at indpasse beskyttelsen af vandmiljøet i deres øvrige arbejde.

- Vores regulering skal naturligvis give mening. Det nytter ikke noget at have en frist, som landmændene har haft svært ved at leve op til, fordi vejret spiller dem et puds. Derfor er jeg glad for, at vi med den ændrede regulering giver landmændene mere fleksibilitet, samtidig med at vi styrker beskyttelsen af vandmiljøet, siger Mogens Jensen.

Den øgede fleksibilitet gør, at landmanden kan så sine efterafgrøder senere end i dag, til gengæld skal han så anvende mindre kvælstof.

Miljø- og Fødevareministeriet ser på mulighederne for at forbedre modellen for fleksible etableringsfrister for efterafgrøder i de kommende år.