Jyske Markets: Faldende majspriser sender amerikansk hvede i kælderen på svag konkurenceevne.

Årets første juli-dag startede i samme dur, som juni sluttede, og det var med negativt fortegn for afgrøderne. Den prisnegative stemning fra fredagens amerikanske kvartalsrapport sad stadig fast i markedsaktørerne, trods en lille opblødning fra USDA om, at en reviderede arealestimater vil udkomme12 august, i forbindelse med WASDE-rapporten, skriver Jyske Markets.

Én ting er de amerikanske landmænds intentioner primo juni, men med vådt vejr langt ind i juni, er der sandsynlighed for, at intentionerne ikke har kunnet realiseres. Det store spørgsmål er selvfølgelig, i hvor stor grad der er taget højde herfor fredagens tal?

Møllehvede

Oven på en stille åbning, handlede møllehveden lavere i løbet af dagen, og da Chicago åbnede med negativt fortegn i løbet af eftermiddagen, så var retningen lagt. Møllehveden slap faktisk relativt nådigt gennem dagen med prisfald på en procents penge. Ved den seneste stigning formåede møllehveden ikke at sætte en højere top. December-terminen blev igen afvist i underkanten af 190 EUR/ton, og den ser ud til at have overordneligt svært ved at bryde højere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En relativ lille præmie til Sortehavshveden, bør dog begrænse risikoen for prisfald på den korte bane. Amerikanske hvede handler omtrent 35 $/ton højere end russisk hvede og 30 $/ton højere end fransk hvede. Den store præmie kan delvist retfærdiggøres med de stigende majspriser, der gør hveden mere konkurrencedygtig i den animalske produktion. Men får USDA ret i deres estimater, vil forbruget ikke skifte fra majs til hvede i så stort et omfang som hidtil antaget, og så skal hveden i stedet finde support fra et eksportmarked, hvor den ikke er konkurrencedygtig. Funktionen heraf er lavere priser.

Hvede

Amerikansk hvede og majs lukkede henholdsvis to og tre procent lavere.

Tvivlen om hvorvidt USDA har ret eller er helt fejl på majsarealerne, har skabt usikkerhed blandt producenterne, der benytter prisstigningerne til at afdække sig. Vi har nævnt det før, et forsyningsdrevet marked er drevet af frygt og har behov for løbende at blive bekræftet af prisunderstøttende nyheder, men udfordringerne i øjeblikket er, at nyhedsflowet i øjeblikket ikke taler for prisstigninger og det mindsker risikopræmierne.

Den negative stemning bredte sig også til sojakomplekset, til trods for at de højere formodede majsarealer, omvendt vil medføre tilsvarende lavere sojaarealer. Heller ikke udsigterne til en genoptagning af handelsforhandlingerne mellem USA og Kina ser ud til at yde meget support, tværtimod. Historien om at alt er fint, og en aftale er tæt på, har markedet hørt så mange gange det seneste år, at det er trættende. Markedet vil fortsat se en endelig aftale, før det tager noget seriøst og priser herefter.

Trump

Dette forhold bekræftes af uenigheden mellem Trump og kinesiske medier om, hvorvidt Kina er indstillet på at sikre store mængder amerikanske landbrugsvarer. Trump udtaler selvfølgelig at Kina igen vil aftage amerikanske landbrugsvarer, mens kinesiske medier beretter, at det må stå for Trumps egen regning, og at det mere er en forhåbning fra Trumps side, end en decideret aftale. Kineserne ønsker ikke at understøtte det amerikanske afgrødemarked uden der er udsigt til, at de får noget igen den anden vej.