Landbrugsstyrelsen giver råd og tips på svar om spørgsmål til tilsagnsskemaet om økologi- eller plejegræs.

Naturstyrelsen har tidligere meldt ud, at det ikke er alle, der kan søge nyt tilsagn i starten af ansøgningsrunden. Systemet har også været ramt af forskellige fejl.

- Vi arbejder målrettet med at gøre alle skemaer klar, så alle har mulighed for at søge nyt tilsagn. Så snart der er nyt om status for dette, vil vi udsende en ny nyhed. Du kan se, om du kan søge nyt tilsagn ved at åbne tilsagnsskemaet i Tast selv-service, hvor du her vil se en besked, hvis du ikke kan udfylde og indsende tilsagnsskemaet på nuværende tidspunkt, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Landbrugsstyrelsen har lavet en ny side, hvor man kan læse gode råd om at udfylde tilsagnsskemaet, når man skal søge nye tilsagn til økologisk arealtilskud samt pleje af græs- og naturarealer.

- På siden har vi samlet gode spørgsmål, som man har fået fra landmænd og konsulenter via vores kundecenter samt fra to workshops om ordningerne. Vi opdaterer siden løbende med gode råd og spørgsmål/svar, skriver styrelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hvor finder man tilsagnsskemaet?

- Vi får tit spørgsmål om, hvor man kan finde tilsagnsskemaet. Hvis du allerede har et tilsagn om økologisk arealtilskud eller pleje af græs- og naturarealer (type 66/67), vil tilsagnsskemaet ligge i Tast selv-service under fanen "Skemaer der er indsendt". Det gælder også, selvom du ikke selv har indsendt et skema endnu. Når du trykker på "Opret ændring", bliver skemaet opdateret, og du kan søge nyt tilsagn eller forny de tilsagn, som udløber i 2019, skriver styrelsen.

Tilsagnsskemaet ligger under "Skemaer der er indsendt", fordi det ikke kun er et ansøgningsskema til nye tilsagn, men du kan også bruge skemaet, hvis du vil se og redigere dine registrerede tilsagn. Alle dine registrerede tilsagn til ordningerne fremgår derfor af skemaet.

- Hvis du søger nyt tilsagn for første gang, skal du oprette et nyt skema i Tast selv-service. Du skal også oprette et nyt skema, hvis du ønsker at søge et plejegræstilsagn, og du før har haft et plejegræstilsagn (tilsagnstype 56 og 57) eller en anden type miljøtilsagn.

- På vores side om gode råd kan du både læse om, hvordan du opretter et nyt skema, og hvordan du finder skemaet, når du allerede har et tilsagn, skriver styrelsen.

Hvilket markkort skal jeg tilknytte mit tilsagnsskema?

- Du skal altid tilknytte et markkort til dit tilsagnsskema. Du har forskellige muligheder for at tilknytte et markkort til tilsagnsskemaet. Det afhænger af forholdene på din bedrift, hvilket markkort det er bedst at tilknytte. På vores hjemmeside kan du se en række eksempler, der viser hvilke markkort, der kan være smart at bruge hvornår. Har du et registreret tilsagn til økologisk arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer anbefaler vi ikke, at du opretter et "Nyt markkort", men i stedet laver en kopi af det kort vi har forberedt til dig. Læs mere om dette på hjemmesiden eller i brugerguiden for tilsagnsskemaet, skriver Landbrugsstyrelsen.

Det endelige markkort skal både indeholde de registrerede tilsagn, der udløber i 2020 eller senere og indtegningen af de marker, man ønsker nyt tilsagn til.