Det gælder om at tænke stort og langsigtet, når man som Tjele Gods ønsker at være et af de førende økologiske landbrug i Danmark

Tjele Gods har således opkøbt to ejendomme på over 600 hektar i nærheden af godset. Det betyder, at godset runder en besætning på mellem 750 og 800 økologiske årskøer, når marker og dyr er omlagt til økologisk drift efter en toårig periode. Samtidig har Tjele Gods ansat den 34-årige Morten I. Højgaard som inspektør fra 1. juni 2019, og han har fået ansvaret for godsets økologiske omlægning:

- Vi glæder os over, at der nu igen er malkekvæg på Tjele Gods. Vi har en ambition om at være et af de førende økologiske landbrug herhjemme. Udvidelsen er et vigtigt skridt mod et bæredygtigt, moderne og levende landbrug, hvor vi kan fremstille et bredt udvalg af økologiske fødevarer med egenproduceret økologisk gødning fra dyrene med supplement af grøngødning.

Med en landbrugsmæssig baggrund og uddannelse har Morten I. Højgaard arbejdet som både konsulent i en landboforening, bestyrer i et større advokatfirma og landbrugsrådgiver i en bank. Udover at stå i spidsen for omlægningen, skal han også tage sig af de eksisterende landbrugsaktiviteter, som b.la. omfatter en besætning af økologisk Angus-kødkvæg.

Bæredygtigt landbrug

Tjele Gods vil gerne gå forrest, når det gælder et bæredygtigt landbrug, som bliver drevet med respekt for jord, dyr og natur. Godset er kendt for sine stolte landbrugstraditioner og den økologiske omlægning ses som et naturligt led i den fremtidige udvikling af landbruget:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

-Vi sikrer en rød tråd i alt, hvad vi giver os i kast med i disse år. Økologi, bæredygtighed og høj kvalitet på fødevarer er nøgleordene. Vi ønsker mere økologi, grønne projekter samt en cirkulær tankegang i vores aktiviteter. Det hænger godt sammen, både for os som virksomhed, men også i et større perspektiv, i forhold til de kommende klimaudfordringer. Sidst, men ikke mindst, ønsker vi fortsat en inspirerende arbejdsplads for vores mange dygtige medarbejdere, slutter inspektør Morten I. Højgaard fra Tjele Gods.