Tre kommuner omkring Kongeåen arbejder på etablering af fælles komité for at komme problemer med oversvømmelse langs åen til livs.

Kolding, Vejen og Esbjerg Kommuner vil arbejde for etablering af en fælles Kongeåkomite, som skal værne om vandløbet og tage hensyn til afvandingsbehovet.

Formændene fra de tekniske udvalg i de tre Kongeåkommuner er enige om at anbefale, at deres respektive kommuner godkender nedsættelsen af en ny Kongeåkomite. Komiteen vil bestå af to politikere fra hver kommune, bistået af en embedsmand fra hver kommune i en styregruppe. Hver medlemskommune skal ligeledes pege på to personer fra de Grønne Råd, og de i alt seks personer vil udgøre en følgegruppe, som skal rådgive komiteen, skriver Jyskevestkysten.

Komiteen vil blandt andet kunne se på, om der kan være muligheder for fælles administration af vedligeholdelsen af vandløbet eller på fælles tværkommunale og rekreative tiltag.

- Samtidig åbner et tværkommunalt samarbejde op for muligheden for flere rekreative tiltag. Vi ved, borgerne er meget glade for Kongeåstien, og hvem ved, om der ikke kan tænkes endnu flere tiltag i den retning, siger Karen Sandrini, formand for Plan & Miljøudvalg til Jyskevestkysten.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

På mødet mellem de tre kommuner talte deltagerne også om muligheden for at bede staten om at støtte det tværkommunale samarbejde.

- Vi blev enige om, at hvis vores samarbejde bliver en realitet, så vil det ikke blot være interessant for os, men andre kommuner vil også kunne få noget ud af at følge vores arbejde. Derfor vil vi høre, om staten vil støtte vores samarbejde for at få indsigt i og udbrede, hvordan tværkommunale samarbejder om vandløb kan fungere. Vi vil gerne være foregangskommuner, der på tværs af kommunegrænserne skal se på klimaudfordringen, siger Vagn Sørensen, formand for Udvalget for Teknik & Miljø i Vejen Kommune.