Jørgen Evald maner til besindighed efter en artikel fra Ingeniøren om nitrat i grundvand.

Det tjener ikke Maskinbladet til ære kritikløst at citere Ingeniøren.dk, når det gælder landbrugsstof. En redaktionel bearbejdning af artiklen om risiko ved Nitrat kunne have fremmet fakta.

At der findes Nitrat i marken er ikke en overraskelse - landmanden gøder jo sine planter. Men der findes ikke Nitrat i det dybe iltfrie grundvand overhovedet. Nitrat nedbrydes igennem jordlagene. Brønde ? private som offentlige ? med Nitrat over grænseværdien lukkes simpelthen. 83 % af alle vandværksboringer indeholder slet ikke nitrat og 99,5 % er langt under grænseværdien. Drikkevandet er ikke på ingen måde truet af Nitrat. Det havde derimod været relevant at sætte fokus på andre stoffer, eksempelvis Arsen som findes i rigtig mange vandværksboringer

Det er useriøst at skabe frygt overfor landbrugets næringsstoffer. De foreløbige resultater fra årets Novana-rapport viser da også igen et fald i nitratindholdet i de såkaldte overvågningsboringer fra det øverlige iltede grundvand (GRUMO). Igennem 30 år har den danske kvælstofudvaskning været faldende ? det bliver den ved med. Der er ingen grund til at gå bekymringsindustriens ærende ? det er nok Ingeniøren.dk gør det.