Et nyt projekt vil undersøge en bedre udnyttelse af gylle, der kan bidrage til en mere bæredygtig produktion af majs uden forringelse af høstudbyttet.

Ifølge DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, skal forskere fra Aarhus Universitet i gang med et nyt projekt, hvor der skal findes en bedre udnyttelse af gylle, som kan bidrage til en bæredygtig produktion af majs, hvor der anvendes mindre mineralsk gødning, uden at det forringer høstudbyttet.

Ifølge DCA tilfører mange landmænd nemlig mineralsk gødning om foråret, hvilket kan give udfordringer, der risikerer at belaste miljø og klima.

Formålet med projektet, der ledes af Seges, er, at majsdyrkning fremover skal kunne ske med et reduceret input af fosfor- og kvælstofgødning og derved mindre belastning af miljø og klima.

En af de udfordringer, som landmænd har, er, at der er et loft over, hvor meget fosfor de må udbringe per hektar. Loftet skåner vandmiljøet mod høj fosfortilførsel, men begrænser mulighederne for at tilføre startgødning til majsen, da der så bliver mindre af fosforkvoten til de øvrige afgrøder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En anden udfordring er at overskydende kvælstof enten kan udledes til vandmiljøet eller blive omdannet til drivhusgassen lattergas og udledes til atmosfæren, skriver DCA.

Gylle er et godt alternativ til mineralsk gødning som kilde til næringsstoffer, men skal håndteres, så planterne kan udnytte gyllens næringsstoffer på bedst mulig vis.

Ifølge DCA vil en nøjagtig placering af gyllen være afgørende for, at majsfrøene efterfølgende kan sås med den rigtig afstand til gyllen. Hvis frøet sås direkte i gyllen, dør det. Hvis det ligger for langt væk fra gyllen, kan det ikke udnytte gyllens næringsstoffer tilstrækkeligt fra begyndelsen af væksten.