Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen ser landbruget som en del af løsningen med oplagring af C02.

I takt med at temperaturen stiger, så stiger behovet for at oplagre og reducere CO2. Det er mere presserende end nogensinde, og heldigvis kan landbruget allerede fra næste dyrkningssæson være klar med reducerende tiltag. Der er nemlig gode muligheder for at opfange og lagre CO2 på landmandens marker med bestemte afgrøder og dyrkningsteknikker. En flerårig afgrøde såsom græs, der kan dyrkes uden, at landmanden skal røre alt for meget ved marken, giver både lagring og binding af CO2. De muligheder bør udnyttes, og landmændene står klar til at løse opgaven ved at dyrke CO2lagring i stedet for hvede og rug. Jeg har derfor opfordret Naturstyrelsen til hurtigst muligt at undersøge og beregne, hvor meget CO2, der kan lagres under forskellige vilkår. Hvis landmændene skal være med til at løse denne opgave for samfundet, så skal den nuværende kvoteordning for reducerende tiltag, sådan som vi kender det fra for eksempel oliefyrsordningen, udvides til også at omfatte landmændenes tiltag. Så vil opgaven med at løse vores fælles klimaudfordring være til gavn for både landbruget og samfundet.