Både landbruget, miljøet og naturen får gavn af minivådområder, mener Agri Nords formand.

Landbruget kan med fordel etablere minivådområder. Sådan lyder det fra formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, i en pressemeddelelse

Der findes en tilskudspulje på 115 millioner kroner, som landmændene kan søge, og der gives 100 procent tilskud. Samtidig har Seges udarbejdet en oplandsanalyse, hvor de ud fra kortdata har udpeget de steder, hvor man vil få mest effekt ud af at placere et minivådområde. Resultaterne offentliggøres på landmand.dk.

Agri Nord vil i den kommende periode kontakte landmænd, hvis landbrug ligger i de mest effektive områder for at fortælle om mulighederne, og oplandskonsulent i Agri Nord, Rune Hjortbak, er desuden klar til at hjælpe alle andre, der er interesserede i at etablere et minivådområde. Både i og udenfor de særligt egnede områder.

Til alles fordel

Etableringen af minivådområder er en betingelse for, at landbruget med landbrugspakken fik forhøjede gødningsnormer. Minivådområderne fungerer nemlig som et rensningsanlæg, der ikke alene opsamler kvælstof,

men også fosfor. Det er frivilligt, om man vil etablere områderne, og lever landbruget ikke op til betingelserne i fødevare- og landbrugspakken, er det usikkert, hvad konsekvensen bliver, lyder det fra Agri Nord.

- I værste fald får vi reduceret den tilladte kvælstofmængde, og det er vigtigt, at vi fastholder den optimale gødningsmængde, vi har nu, siger Carl Christian Pedersen.

Forbedring af driften

Udover at være med til at fastholde de nuværende kvælstofmængder beriger et minivådområde bedriften med en vis naturværdi.

- Der opstår ofte en fantastisk natur rundt om anlæggene, som blandt andet er med til at øge jagtværdien, siger Carl Christian Pedersen og tilføjer, at for selve markdriften er der også fordele.

- Hvis man for eksempel placerer dem på et lavt areal, har man mulighed for at styre vandet. Og kombinerer man sit anlæg med en pumpe, vil man kunne styre dræningen af sit produktionsareal. Det giver en stor sikkerhed i driften.