Fra næste måned kan de økologiske bedrifter få kontrolbesøg af Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen vil udføre uanmeldt stikprøvekontrol på 5 procent af de økologiske bedrifter. Det drejer sig om ca. 183 bedrifter i alt, heraf er et antal målrettet bedrifter hvor hovedaktiviteten er produktion af frugt og grønt. Bedrifterne er udtaget til stikprøvekontrol på baggrund af en risikovurdering, der blandt andet bygger på tidligere konstaterede overtrædelser. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kontrollerne udføres i perioden fra 1. juni til 1. november på planteavlsbedrifter, hvor der især vil være fokus på produktionsmetode, anvendt såsæd og prøvetagning for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Det skriver Landbrusgstyrelsen i en pressemeddelse.